Vooronderstellingen van NLP

De vooronderstellingen van NLP vormen de basis waarop alles in de methodiek NLP is gebouwd en afgeleid. Populair gezegd; de motor waarop de methodiek draait. Vanuit de neurolinguïstische gedachte dat iedereen zijn of haar eigen werkelijkheid creëert, zijn de vooronderstellingen een aantal aannames over die werkelijkheid, de menselijke ervaring, menselijke communicatie en verandering.

De vooronderstellingen van NLP zijn overtuigingen. Overtuigingen zijn een grote richtinggevende kracht voor het menselijk gedrag. In het veranderen van ons gedrag zal het veranderen van onze eigen overtuigingen een machtige sleutel zijn. En als we succes willen modelleren, moeten we leren de overtuigingen te modelleren van degenen die succesvol zijn. De vooronderstellingen van NLP zijn gemodelleerd van mensen die succesvol zijn.

Zoals alle aspecten binnen NLP zijn de vooronderstellingen onttrokken uit verschillende gebieden, zoals psychologie (Freud), semantiek (Korzibsky), transformationele grammatica (Noam Chomsky), systeemtheorie (Gregory Bateson), cybernetica (W. Ross Ashby), pragmatisme (William James), fenomenologie (Ecimund Husser) en hypnotherapie (Milton Erickson).

Als iemand de vooronderstellingen aanvaardt en integreert zal de perceptie van de werkelijkheid ook in die zin worden gevormd en zal dat in het gedrag tot uiting komen. Het grootste effect van de vooronderstellingen van NLP ontstaat als de aannames als een geheel worden gezien en niet als afzonderlijke delen. Geen enkele vooronderstelling werkt op zich, ze beïnvloeden elkaar onderling. De uitgangspunten die Milton Erickson in zijn werk hanteerde vormen nu de vooronderstellingen van NLP. Erickson had respect voor het onbewuste van de cliënt. Hij nam aan dat er zelfs achter het meest bizarre gedrag een positieve intentie schuilging, en dat mensen het beste kiezen uit wat hun op een gegeven tijdstip ter beschikking staat. Hij werkte eraan ze meer keuzemogelijkheden te bieden en ging er ook van uit dat mensen op een bepaald niveau al beschikken over de hulpbronnen die ze nodig hebben om te kunnen veranderen. Hij respecteerde en aanvaardde de werkelijkheid van zijn cliënt. Hij ging ervan uit dat weerstand te wijten was aan een gebrek aan rapport. In zijn ogen waren alle reacties de moeite waard en kon overal gebruik van worden gemaakt. Voor Erickson bestonden er geen cliënten die weerstand boden, maar inflexibele communicatoren.

De Vooronderstellingen van NLP:

 1. Respect voor andermans model van de wereld!
 2. De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt
 3. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar
 4. De woorden die wij gebruiken zijn NIET de gebeurtenis of de zaak die zij weergeven (De kaart is niet het gebied)
 5. De belangrijkste informatie over iemand is zijn gedrag
 6. Gedrag is aanpasbaar, en het huidige gedrag is de beste keus die er is
 7. Iemands gedrag staat niet voor de persoon die hij is (accepteer de persoon, verander het gedrag)
 8. De mens heeft alle bekwaamheden die nodig zijn om te slagen (er zijn geen mensen zonder hulpbronnen, alleen mensen die hun hulpbronnen niet gebruiken)
 9. Ik ben de baas over mijn geest en daarom over mijn resultaten
 10. Het systeem (de persoon) met het meest flexibele gedrag zal het systeem beheersen
 11. Mislukking bestaat niet, alleen feedback
 12. Weerstand bij een cliënt is een teken van gebrek aan “rapport” Er zijn geen onwillige cliënten, alleen inflexibele communicatoren
 13. Alle procedures dienen de keuze te verruimen
 14. Gedrag en verandering dienen geëvalueerd te worden in termen van context en ecologie
 15. Alles is erop gericht om opnieuw één en volledig te worden met jezelf
 16. Nut is belangrijker dan waarheidsbevinding.
 17. Elk gedrag heeft een positieve intra persoonlijke intentie.
 18. Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich om te slagen.
 19. Kunnen is een kwestie van structuur. Als iemand iets kan, kan een ander dat ook leren.
Kaber Groep is een NLP-opleidingsinstituut voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Ben je op zoek naar een manier om je sociale of communicatieve vaardigheden te verbeteren? Zoek je naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Kom dan naar Kaber! Op elke 1e woensdag van de maand is er een gratis NLP informatieavond! Kijk in onze Agenda voor het actuele aanbod. Mocht je vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.
Neuro Linguïstisch Programmeren Trainingen

NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Kennisbank

4-staps leerproces

Alfred Korzybski

Ankeren

Bert Hellinger

Carl Jung

Chaining Anker

Change Personal History

Chunking

Circle of Excellence

Circle of Influence

Collapse Anker

Congruentie

Delenwerk

Dieptestructuur

Disney Strategie

Doelen bereiken

Ecologie check

Emoties

Familieopstellingen

Fast Fobia Model

Feedback

Fobie

Frank Pucelik

Fritz Perls

Fysiologie

Gedachtelezen

George Miller

Gestalttherapie

Gestapeld Anker

Gregory Bateson

Grenzen

Herkaderen (reframing)

Hooggevoeligheid

Hulpbronnen

Hypnose

Hypnotische taalpatronen

Intonatiepatronen

Ivan Pavlov

John Grinder

Kalibreren

Kernkwadranten

Learning State

Lichaamshouding

Linguïstiek

Mapping Across

Matchen en mismatchen

MBTI

Meta (derde positie)

Metamodel

Metaforen

Metaprogramma’s

Milton Erickson

Milton Model

Mindfulness

Modaliteiten

Modelleren

Neuro linguïstisch programmeren

Neurologische niveaus

NLP Communicatiemodel

Noam Chomsky

Oogpatronen

Oorzaak – Gevolg

Oppervlaktestructuur

Outcome model

Overtuigingen

Pacing & leading (volgen en leiden)

Patronen doorbreken

Perifere visie

Piramide van Maslow

Predikaten

Rapport

Representatiesystemen

Richard Bandler

Robert Dilts

Sleight of Mouth

Smart Goals

Strategieën

Stretchen

Submodaliteiten

Swish patroon

Synesthesia

Systemisch Werk

Tad James

Tijdlijn

Time Line Therapy

TOTE model

Towards – Away from

Trauma verwerken

Triggers

VAKOG

Veranderen van overtuigingen

Verenigd veld

Virginia Satir

Visual Squash

Voice Dialogue

Vooronderstellingen van NLP

Waarden

Waarneemposities

Wereldmodel

Zintuiglijke scherpzinnigheid