Oogpatronen

‘Zou je aan de buitenkant van iemand willen zien hoe iemand aan de binnenkant denkt?’
is een vraag die veel magie in zich heeft.

Het antwoord heeft alles te maken met de onbewuste oogbewegingen die mensen maken. De oogbewegingen geven namelijk aan welk systeem iemand gebruikt om bij de intern opgeslagen informatie te komen. Eigenlijk zouden we ook kunnen zeggen: Of iemand in beelden, geluiden of gevoelenssensaties denkt. Misschien is het je al eens opgevallen dat mensen nogal eens de neiging hebben weg te kijken terwijl je in gesprek met ze bent. Het lijkt dan alsof ze met een innerlijk proces bezig zijn. In 1890 publiceerde de Amerikaanse psycholoog William James als eerste iets over oogbewegingen. Pas in 1976 begonnen Richard Bandler en John Grinder te onderzoeken wat voor verband er bestond tussen de oogbewegingen en zintuiglijke beleving zoals het oproepen van beelden, geluiden en gevoelens. Bandler en Grinder hebben ontdekt dat er een systematisch verband bestaat tussen de oogbewegingen die iemand maakt en het soort informatie dat hij/zij aan het verwerken is. Zij gingen er overigens al eerder van uit dat al onze denkpatronen gepaard gaan met waarneembare lichamelijke veranderingen. Nu concentreerden ze zich daarbij op de oogbewegingen.

In 1977 deed Robert Dilts een uitgebreider onderzoek naar het verband tussen oogbewegingen en de werking van de hersenen en de functies van beide hersenhelften. Hij ontdekte dat oogbewegingen in verband staan met het activeren van verschillende delen van de hersenen. De ogen bewegen als het ware naar die plaats waar de informatie in de hersenen is opgeslagen. Proefpersonen werd de opdracht gegeven zich iets te herinneren en om iets te construeren. De oogbewegingen gingen achtereenvolgens, gezien door de ogen van de observator, naar rechts (herinnering) en links (constructie). De vragen werden vervolgens onderverdeeld in zes categorieën (visuele herinnering, visuele constructie, auditieve, herinnering, auditieve constructie, auditief-digitale, kinesthetisch) waardoor er een nog duidelijker patroon kon worden herkend. Zo ontdekte Robert Dilts ook dat bij ongeveer 20% van de linkshandige mensen de oogbewegingen van de constructie (links) en de herinnering (rechts) zijn omgedraaid.
Ook onze ogen spelen een belangrijke rol als het gaat om contact maken en houden. Zo is het in onze westerse wereld zeer gebruikelijk iemand aan te kijken als we met die persoon spreken. Wegkijken wordt gezien als een teken van oneerlijkheid of onzekerheid. In andere culturen is het juist zeer gebruikelijk de ander niet aan te kijken, zeker als deze persoon ouder is. Aankijken wordt dan gezien als een niet-respectvolle houding. Ogen worden ook wel ‘de vensters naar de ziel’ genoemd; door in de ogen van de ander te kijken zien we of deze de waarheid spreekt. Het verhaal gaat dat Arabieren vroeger veelal reflecterende zonnebrillen droegen tijdens onderhandelingen, om maar niets van hun innerlijke toestand prijs te geven. Ogen zeggen echt nog veel meer!

Door te kijken in welke richting iemands ogen bewegen, kunnen we vaststellen wat voor soort informatie hij/zij aan het ophalen is: beelden, geluiden, gevoelens, herinneringen en geconstrueerde ervaringen. De volgorde die deze persoon hierin hanteert, geeft ons de strategie.

NLP maintains that eyes are more than just a ‘window to the soul’. Through clinical and experimental research, NLP has found that the direction and position to which an individual momentarily averts his eyes, when recalling information or answering a question, correspond to the representational system he is accessing. – Dilts, 1983

Kaber NLP info afbeelding: Oogpatronen

De volgende posities van de ogen zijn te onderscheiden:
Vc Visuele constructie → construeren van beelden
Vh Visuele herinnering → herinnering van beelden
Ac Auditieve constructie → construeren van geluiden en woorden
Ah Auditieve herinnering → herinneren van geluiden en woorden
Ke Kinesthetisch extern → activiteiten met het lichaam
Ki Kinesthetisch intern → innerlijke fysieke gewaarwordingen
Aid Interne dialoog → meten weten denken analyseren, metacommentaar met interne stem

Bovenstaand schema is van toepassing op het merendeel van de mensen. Voor ongeveer 20% van de linkshandigen is het precies omgekeerd.

Wil je weten hoe je gesprekspartner zijn informatie opzoekt, stel dan vragen die specifiek tot herinneringen of constructies leiden. Bijvoorbeeld: Hoe klinkt je lievelingsmuziek? (auditieve herinnering). Hoe klinkt het als vijf mensen door elkaar spreken? (auditieve constructie).
Behalve uit de oogbewegingen zijn onze innerlijke processen ook af te lezen uit hoofdbewegingen, veranderingen in de houding en veranderingen in spreektoon, het spreektempo en het ademhalingsritme.

Aan de ogen is nog meer waar te nemen. Recht vooruitkijken of een starende blik duidt meestal op het visuele systeem, directe kennis, visual focused. Karakteristiek is een lichamelijk geasso-cieerde voorstelling: je maakt het mee, staat ernaar te kijken. Ook het samenknijpen van de oogleden, gesloten ogen, verlengde knipperbeweging duidt op visuele toegang. Het knipperen van de oogleden geeft de afwisseling of opeenvolging van voorstellingen aan.

Oogpatronen – Toelichting en voorbeelden

Vc Visuele constructie
Beelden van dingen die men niet eerder heeft gezien.
Wanneer mensen deze in hun hoofd verzinnen, is er sprake van visuele constructie.
• Vraag: ‘Hoe zou je kamer eruitzien wanneer die blauw was?’

Vh Visuele herinnering
Beelden uit je herinnering oproepen, je dingen herinneren die je eerder gezien hebt.
(Bovendien krijgen sommige mensen toegang tot visueel herinnerde dingen door voor zich uit te staren).
• Vraag: ‘Welke kleur had de kamer waarin je bent opgegroeid?’

Ac Auditieve constructie
Geluiden verzinnen die je nooit eerder gehoord hebt.
• Vraag: ‘Hoe zou ik klinken wanneer ik de stem van Donald Duck had?’

Ah Auditieve herinnering
Wanneer je je geluiden of stemmen herinnert die je eerder gehoord hebt of dingen die je al eens eerder tegen jezelf gezegd hebt.
• Vraag: ‘Wat was het laatste wat ik gezegd heb?’
• Vraag: ‘Hoe klinkt de stem van je moeder?’

K Kinesthetisch
(Gevoelens, gevoel van aanraking)
Mensen kijken gewoonlijk in deze richting bij het bepalen van hun gevoelens.
• Vraag: ‘Hoe voelt het wanneer je een nat tapijt aanraakt?’

Ad Auditief digitaal
Onze ogen gaan in deze richting wanneer wij in onszelf praten, interne dialoog.
• Vraag: ‘Zeg de tekst van het Wilhelmus eens voor jezelf op.’

Kaber Groep is een NLP-opleidingsinstituut voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Ben je op zoek naar een manier om je sociale of communicatieve vaardigheden te verbeteren? Zoek je naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Kom dan naar Kaber! Op elke 1e woensdag van de maand is er een gratis NLP informatieavond! Kijk in onze Agenda voor het actuele aanbod. Mocht je vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.
Neuro Linguïstisch Programmeren Trainingen

NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Kennisbank

4-staps leerproces

Alfred Korzybski

Ankeren

Bert Hellinger

Carl Jung

Chaining Anker

Change Personal History

Chunking

Circle of Excellence

Circle of Influence

Collapse Anker

Congruentie

Delenwerk

Dieptestructuur

Disney Strategie

Doelen bereiken

Ecologie check

Emoties

Familieopstellingen

Fast Fobia Model

Feedback

Fobie

Frank Pucelik

Fritz Perls

Fysiologie

Gedachtelezen

George Miller

Gestalttherapie

Gestapeld Anker

Gregory Bateson

Grenzen

Herkaderen (reframing)

Hooggevoeligheid

Hulpbronnen

Hypnose

Hypnotische taalpatronen

Intonatiepatronen

Ivan Pavlov

John Grinder

Kalibreren

Kernkwadranten

Learning State

Lichaamshouding

Linguïstiek

Mapping Across

Matchen en mismatchen

MBTI

Meta (derde positie)

Metamodel

Metaforen

Metaprogramma’s

Milton Erickson

Milton Model

Mindfulness

Modaliteiten

Modelleren

Neuro linguïstisch programmeren

Neurologische niveaus

NLP Communicatiemodel

Noam Chomsky

Oogpatronen

Oorzaak – Gevolg

Oppervlaktestructuur

Outcome model

Overtuigingen

Pacing & leading (volgen en leiden)

Patronen doorbreken

Perifere visie

Piramide van Maslow

Predikaten

Rapport

Representatiesystemen

Richard Bandler

Robert Dilts

Sleight of Mouth

Smart Goals

Strategieën

Stretchen

Submodaliteiten

Swish patroon

Synesthesia

Systemisch Werk

Tad James

Tijdlijn

Time Line Therapy

TOTE model

Towards – Away from

Trauma verwerken

Triggers

VAKOG

Veranderen van overtuigingen

Verenigd veld

Virginia Satir

Visual Squash

Voice Dialogue

Vooronderstellingen van NLP

Waarden

Waarneemposities

Wereldmodel

Zintuiglijke scherpzinnigheid