Chunking

Chunking oftewel in stukken verdelen is een techniek om de informatie overzichtelijk te rangschikken. Het gaat hier om generalisaties, vergelijken en details. Met chunken kun je veranderen van abstractie niveau.

Van een abstract naar een concreter niveau gaan noemen we downchunken en van een concreet naar een abstracter niveau gaan noemen we upchunken. Het horizontaal gaan over hetzelfde abstractieniveau noemen we lateraal-chunken.

Mensen hebben leren te generaliseren. Dit is een zeer belangrijke vaardigheid, omdat we hiermee de wereld om ons heen kunnen begrijpen. We zouden immers elke keer als we een stoel tegen zouden komen en deze niet volkomen identiek was aan de eerste stoel die we ooit gezien hadden en benoemd hadden als stoel, opnieuw moeten leren kennen. Generalisatie kan echter ook tot beperking leiden. Denk hierbij maar eens aan probleemsituaties. Eén keer angst gehad bij het spreken in het openbaar kan in het vervolg leiden tot angst voor elke presentatie.

Door te generaliseren zijn we in staat het doel dat we voor ogen hebben in de gaten te houden. Om ons doel nader te specificeren, is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de details.

Als we te veel generaliseren komen we los te staan van onze ervaringen. Zijn we te veel gericht op details, dan zien we door de bomen het bos niet meer. Een goede balans tussen beide helpt ons de binnenkomende informatie op efficiënte wijze te rangschikken.

Kortom: mensen denken in grote generalisaties (grote chunks), of details (kleine chunks), of ergens daartussen. De ene manier is niet beter dan de andere, maar is afhankelijk van de situatie en de doelen die we ons stellen. Het is wenselijk over de mogelijkheid te beschikken de chunk-grootte te ontdekken, te benutten en te veranderen indien noodzakelijk, zowel bij onszelf als bij anderen. Ook de wijze waarop iemand bepaalde chunks aan elkaar verbindt, verschaft ons relevante informatie.

De chunk niveaus die we onderscheiden zijn:

 • Upchunken
 • Lateraal chunken
 • Downchunken

Het generaliseren, de ervaringen combineren tot een groter geheel noemen we upchunken.

Alternatieven genereren, vergelijkingen maken noemen we lateraal chunken.

Detailleren, ons gedrag specificeren noemen we downchunken.

Vragen die kunnen helpen bij het:

Upchunken:

 • Van welke grotere categorie maakt dit onderwerp of deze vraag deel uit?
 • Wat levert het op?

Downchunken:

 • Hoe precies?
 • Wat precies?
 • Wat heb je nodig?

Lateraal-chunken:

 • Wat lijkt hierop?
 • Wat is hiermee vergelijkbaar?
 • Wat is overeenkomstig?
Kaber Groep is een NLP-opleidingsinstituut voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Ben je op zoek naar een manier om je sociale of communicatieve vaardigheden te verbeteren? Zoek je naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Kom dan naar Kaber! Op elke 1e woensdag van de maand is er een gratis NLP informatieavond! Kijk in onze Agenda voor het actuele aanbod. Mocht je vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.
Neuro Linguïstisch Programmeren Trainingen

NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Kennisbank

4-staps leerproces

Alfred Korzybski

Ankeren

Bert Hellinger

Carl Jung

Chaining Anker

Change Personal History

Chunking

Circle of Excellence

Circle of Influence

Collapse Anker

Congruentie

Delenwerk

Dieptestructuur

Disney Strategie

Doelen bereiken

Ecologie check

Emoties

Familieopstellingen

Fast Fobia Model

Feedback

Fobie

Frank Pucelik

Fritz Perls

Fysiologie

Gedachtelezen

George Miller

Gestalttherapie

Gestapeld Anker

Gregory Bateson

Grenzen

Herkaderen (reframing)

Hooggevoeligheid

Hulpbronnen

Hypnose

Hypnotische taalpatronen

Intonatiepatronen

Ivan Pavlov

John Grinder

Kalibreren

Kernkwadranten

Learning State

Lichaamshouding

Linguïstiek

Mapping Across

Matchen en mismatchen

MBTI

Meta (derde positie)

Metamodel

Metaforen

Metaprogramma’s

Milton Erickson

Milton Model

Mindfulness

Modaliteiten

Modelleren

Neuro linguïstisch programmeren

Neurologische niveaus

NLP Communicatiemodel

Noam Chomsky

Oogpatronen

Oorzaak – Gevolg

Oppervlaktestructuur

Outcome model

Overtuigingen

Pacing & leading (volgen en leiden)

Patronen doorbreken

Perifere visie

Piramide van Maslow

Predikaten

Rapport

Representatiesystemen

Richard Bandler

Robert Dilts

Sleight of Mouth

Smart Goals

Strategieën

Stretchen

Submodaliteiten

Swish patroon

Synesthesia

Systemisch Werk

Tad James

Tijdlijn

Time Line Therapy

TOTE model

Towards – Away from

Trauma verwerken

Triggers

VAKOG

Veranderen van overtuigingen

Verenigd veld

Virginia Satir

Visual Squash

Voice Dialogue

Vooronderstellingen van NLP

Waarden

Waarneemposities

Wereldmodel

Zintuiglijke scherpzinnigheid