Hypnotische taalpatronen

Miltontaal, ook wel hypnosetaal genoemd bestaat uit de volgende Hypnotische taalpatronen

Miltontaal, ook wel bekend als hypnosetaal, betreft het tegenovergestelde van het metamodel en gaat gepaard met bewuste vervorming, generalisatie en weglating in taalgebruik. Het wordt gebruikt om trance of hypnose op te wekken en wordt gekenmerkt door verschillende patronen. Vaak zijn meerdere Miltonmodel-patronen aanwezig in één enkele uitdrukking of zin. Hieronder worden de hypnotische taalpatronen toegelicht.

 1. Gedachtelezen
  Beweren dat men de gedachten of gevoelens van een ander kent, zonder aan te geven via welk proces je deze informatie hebt verkregen.
  ’lk weet dat je je afvraagt…’
 2. Ontbrekende performatief
  Waardeoordelen waarin degene die het waardeoordeel geeft, is weggelaten.
  ‘En het is goed je af te vragen…’
 3. Oorzaak en gevolg
  Waar wordt aangenomen dat het één het gevolg is van het ander. Geïmpliceerde causatieven zijn bijvoorbeeld:
  A. veroorzaakt…B.
  Als…….. dan……….
  Als je……… dan zal je……..
  Omdat er…….,krijg je…….
 4. Complexe equivalenten
  Wanneer twee dingen aan elkaar gelijkgesteld worden als zijnde gelijkwaardig in betekenis.
  Rijkdom staat voor vrijheid, …… als je niet werkt betekent dat dat je lui bent, Rob is dom…
 5. Vooronderstellingen
  Het linguïstische equivalent van veronderstellingen.
  ‘Je leert heel veel dingen…’
 6. Universele quantifiers
  Een serie woorden die de volgende eigenschappen heeft:
  A. Universele generalisatie, en
  B. Geen referentie index.
  ‘En alles, alles,…‘
 7. Modale operatoren
  Woorden die mogelijkheid of noodzaak impliceren en die de regels in ons leven vormen.
  ‘Dat kun je leren…‘
 8. Nominalisaties
  Proceswoorden waarvan in de loop van de tijd zelfstandige naamwoorden zijn gevormd.
  ‘Levert een nieuw inzicht en begrip op……’
 9. Ongespecificeerde werkwoorden
  ‘En dat kun je……’
 10. Tag Question
  Een vraag die volgt op een bewering en bedoeld is weerstand uit de weg te ruimen.
  ‘Niet waar……?’
 11. Geen referentie index
  Het zelfstandig naamwoord of het onderwerp waarover gepraat wordt is niet gespecificeerd.
  ‘Dat kan men, weet je……..’
  ‘Dit is gemakkelijk te leren…..’
 12. Vergelijkende weglatingen (ongespecificeerde vergelijking)
  Wanneer de vergelijking wordt gemaakt en er wordt niet gezegd met wie of wat de vergelijking wordt gemaakt.
  ‘En het is min of meer het juiste…..’
 13. Volg (Pacing) huidige ervaring
  Wanneer de ervaring van de klant (verifieerbaar, extern) wordt omschreven op een wijze die onweerlegbaar is.
  ‘Je zit hier, luistert naar mij, kijkt naar mij (enz.)……..’
 14. Double binds (voor tweeërlei uitleg vatbaar)
  ‘En dat betekent dat je in je onderbewustzijn hier ook aanwezig bent en kunt horen
  wat ik zeg. En omdat dat zo is, leer je hier waarschijnlijk van en weet je op een
  onbewust niveau al meer dan je denkt en ik hoef hem niet te zeggen, leer dit of leer dat, laat hem maar op zijn eigen manier, in de volgorde die hij verkiest, leren.’
 15. Gesprekshypothese
  Een ‘Ja-Nee vraag’ die eerder een gedragsrespons veroorzaakt dan een verbaal ‘ja-nee antwoord’
  ‘Wil je me vertellen wat er aan de hand is?’
 16. Verlengde citaten
  ‘De vorige week was ik bij Richard Bandler die mij vertelde over zijn opleiding in 1983 in Denver, toen hij met iemand sprak die zei…’
 17. Selectieve inbreuk op restrictie
  Een zin die niet juist gevormd is omdat alleen mensen en dieren gevoelens hebben.
  ‘Een stoel kan gevoelens hebben…..’
 18. Dubbelzinnigheden
  A: Fonologisch:
  Rijk/reik
  Nauw/nou
  Zei/zij
  Eis/ijs
  Hoor, wijs, heel, Iicht
  B: Syntactisch
  Wanneer de (syntactische) functie van een woord niet onmiddellijk kan worden vastgesteld uit de onmiddellijke context.
  ‘Het hypnotiseren van hypnotiseurs kan gewaagd zijn’
  C: Reikwijdte (Scope)
  Wanneer uit de linguïstische context niet kan worden vastgesteld hoeveel aan de zin wordt bijgedragen door een ander deel van de zin.
  ‘Sprekend tot jou als kind….’
  ‘De oude mannen en vrouwen…’
  ‘De storende geluiden en gedachten….’
  ‘Het gewicht van je handen en voeten….’
  D: Punctuatie
  Wanneer je veel verdient, word je ……….. reik mij het glas even aan.’
  ‘lk vind het fijn hoor, al die gloedvolle betogen’
Kaber Groep is een NLP-opleidingsinstituut voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Ben je op zoek naar een manier om je sociale of communicatieve vaardigheden te verbeteren? Zoek je naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Kom dan naar Kaber! Op elke 1e woensdag van de maand is er een gratis NLP informatieavond! Kijk in onze Agenda voor het actuele aanbod. Mocht je vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.
Neuro Linguïstisch Programmeren Trainingen

NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Kennisbank

4-staps leerproces

Alfred Korzybski

Ankeren

Bert Hellinger

Carl Jung

Chaining Anker

Change Personal History

Chunking

Circle of Excellence

Circle of Influence

Collapse Anker

Congruentie

Delenwerk

Dieptestructuur

Disney Strategie

Doelen bereiken

Ecologie check

Emoties

Familieopstellingen

Fast Fobia Model

Feedback

Fobie

Frank Pucelik

Fritz Perls

Fysiologie

Gedachtelezen

George Miller

Gestalttherapie

Gestapeld Anker

Gregory Bateson

Grenzen

Herkaderen (reframing)

Hooggevoeligheid

Hulpbronnen

Hypnose

Hypnotische taalpatronen

Intonatiepatronen

Ivan Pavlov

John Grinder

Kalibreren

Kernkwadranten

Learning State

Lichaamshouding

Linguïstiek

Mapping Across

Matchen en mismatchen

MBTI

Meta (derde positie)

Metamodel

Metaforen

Metaprogramma’s

Milton Erickson

Milton Model

Mindfulness

Modaliteiten

Modelleren

Neuro linguïstisch programmeren

Neurologische niveaus

NLP Communicatiemodel

Noam Chomsky

Oogpatronen

Oorzaak – Gevolg

Oppervlaktestructuur

Outcome model

Overtuigingen

Pacing & leading (volgen en leiden)

Patronen doorbreken

Perifere visie

Piramide van Maslow

Predikaten

Rapport

Representatiesystemen

Richard Bandler

Robert Dilts

Sleight of Mouth

Smart Goals

Strategieën

Stretchen

Submodaliteiten

Swish patroon

Synesthesia

Systemisch Werk

Tad James

Tijdlijn

Time Line Therapy

TOTE model

Towards – Away from

Trauma verwerken

Triggers

VAKOG

Veranderen van overtuigingen

Verenigd veld

Virginia Satir

Visual Squash

Voice Dialogue

Vooronderstellingen van NLP

Waarden

Waarneemposities

Wereldmodel

Zintuiglijke scherpzinnigheid