MBTI

MBTI staat voor de “Myers-Briggs Type Indicator,” het is een populaire persoonlijkheidstest die is ontworpen om inzicht te bieden in de voorkeuren en persoonlijkheidskenmerken van individuen. Het is gebaseerd op het werk van Carl Jung, een Zwitserse psychiater, die de theorieën van psychologische typen ontwikkelde. In de jaren ’40 bouwden Isabel Briggs Myers en Katharine C. Briggs voort op het werk van Jung en voegden er een categorie aan toe. Deze 4 categorieën staan nu bekend als de Myers-Briggs Type-indicator (MBTI), één van de meest gebruikte profielgereedschappen die momenteel in omloop zijn.

De MBTI classificeert mensen in zestien verschillende persoonlijkheidstypen op basis van hun voorkeur voor vier tegenstellingen:

  1. Extravert (E) vs. Introvert (I): Dit verwijst naar hoe mensen energie opdoen en waar ze hun aandacht op richten. Extraverte mensen halen hun energie uit interactie met de externe wereld, terwijl introverte mensen energie putten uit hun innerlijke gedachten en reflecties.
  2. Sensor (S) vs. Intuïtief (N): Dit beschrijft hoe mensen informatie verwerken. Sensors hechten veel waarde aan feitelijke informatie en details, terwijl intuïtieven meer gefocust zijn op abstracte concepten en toekomstige mogelijkheden.
  3. Denker (T) vs. Voeler (F): Deze dimensie gaat over hoe mensen beslissingen nemen. Denkers vertrouwen op logica en rationaliteit bij hun besluitvorming, terwijl voelers meer nadruk leggen op emoties, waarden en menselijke overwegingen.
  4. Oordeler (J) vs. Waarnemer (P): Dit verwijst naar de manier waarop mensen omgaan met de buitenwereld. Oordelaars verkiezen structuur en organisatie en houden van planning en besluitvorming. Waarnemers zijn meer flexibel en open voor spontaniteit.

Door deze vier dimensies te combineren, krijg je een vierletterige code die een individu’s MBTI-type weergeeft. Bijvoorbeeld, als iemand de voorkeur geeft aan Extravert, Intuïtief, Voeler en Oordeler, zou hun MBTI-type ENFJ zijn.

Het doel van de MBTI is om mensen te helpen hun eigen persoonlijkheid beter te begrijpen en om hen bewust te maken van hoe hun persoonlijkheidskenmerken hun gedrag en interacties beïnvloeden. Het wordt vaak gebruikt in persoonlijke ontwikkeling, carrièrebegeleiding en teambuilding. Het is belangrijk op te merken dat de MBTI een instrument is voor persoonlijke reflectie en bewustwording en niet mag worden gebruikt voor evaluatie, beoordeling of voorspelling van prestaties.

Kaber Groep is een NLP-opleidingsinstituut voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Ben je op zoek naar een manier om je sociale of communicatieve vaardigheden te verbeteren? Zoek je naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Kom dan naar Kaber! Op elke 1e woensdag van de maand is er een gratis NLP informatieavond! Kijk in onze Agenda voor het actuele aanbod. Mocht je vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.
Neuro Linguïstisch Programmeren Trainingen

NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Kennisbank

4-staps leerproces

Alfred Korzybski

Ankeren

Bert Hellinger

Carl Jung

Chaining Anker

Change Personal History

Chunking

Circle of Excellence

Circle of Influence

Collapse Anker

Congruentie

Delenwerk

Dieptestructuur

Disney Strategie

Doelen bereiken

Ecologie check

Emoties

Familieopstellingen

Fast Fobia Model

Feedback

Fobie

Frank Pucelik

Fritz Perls

Fysiologie

Gedachtelezen

George Miller

Gestalttherapie

Gestapeld Anker

Gregory Bateson

Grenzen

Herkaderen (reframing)

Hooggevoeligheid

Hulpbronnen

Hypnose

Hypnotische taalpatronen

Intonatiepatronen

Ivan Pavlov

John Grinder

Kalibreren

Kernkwadranten

Learning State

Lichaamshouding

Linguïstiek

Mapping Across

Matchen en mismatchen

MBTI

Meta (derde positie)

Metamodel

Metaforen

Metaprogramma’s

Milton Erickson

Milton Model

Mindfulness

Modaliteiten

Modelleren

Neuro linguïstisch programmeren

Neurologische niveaus

NLP Communicatiemodel

Noam Chomsky

Oogpatronen

Oorzaak – Gevolg

Oppervlaktestructuur

Outcome model

Overtuigingen

Pacing & leading (volgen en leiden)

Patronen doorbreken

Perifere visie

Piramide van Maslow

Predikaten

Rapport

Representatiesystemen

Richard Bandler

Robert Dilts

Sleight of Mouth

Smart Goals

Strategieën

Stretchen

Submodaliteiten

Swish patroon

Synesthesia

Systemisch Werk

Tad James

Tijdlijn

Time Line Therapy

TOTE model

Towards – Away from

Trauma verwerken

Triggers

VAKOG

Veranderen van overtuigingen

Verenigd veld

Virginia Satir

Visual Squash

Voice Dialogue

Vooronderstellingen van NLP

Waarden

Waarneemposities

Wereldmodel

Zintuiglijke scherpzinnigheid