Overtuigingen

Een overtuiging (in het Engels belief) is simpelweg iets dat we geloven (waar we een vaststaande mening over hebben).
Overtuigingen komen tot stand op grond van onze eigen ervaringen, maar ook door ervaringen van buitenaf. Cultuuroverdracht of het aannemen van een religie zijn hier voorbeelden van.

Overtuigingen zijn generalisaties over de werkelijkheid
Overtuigingen vormen de principes van waaruit we handelen. Zij zijn generalisaties over onszelf, anderen en de werkelijkheid om ons heen. Door onze overtuigingen zijn wij in staat om hooggewaardeerde criteria te bereiken of te vermijden. We denken vaak aan overtuigingen in de vorm van geloofsbelijdenissen of doctrines en in feite is dat ook het geval. De meeste van onze overtuigingen zijn echter onbewust. Zoals we niet bewust stilstaan bij onze behoefte aan zuurstof, doen we dat meestal ook niet bij onze overtuigingen.

“Wie ook het water ontdekt heeft, één ding is zeker, het waren niet de vissen.” In positieve zin zijn onze overtuigingen onze ongelimiteerde stimuli. Overtuigingen kunnen ons gedrag zeer sterk beïnvloeden. Het is een alom bekend verschijnsel dat we eerder in actie komen als we ergens daadwerkelijk in geloven. Geloven we dat iets onmogelijk is, dan kan niets ons van het tegendeel overtuigen.
Een overtuiging levert een direct commando aan ons zenuwstelsel. Als we geloven dat iets “waar” is, komen we in een “waarheidsstroom”.

Hebben we de stellige overtuiging dat we iets kunnen, dan zullen we ons potentieel aanboren en al onze vermogens aanwenden om ons doel te bereiken. We stemmen onze gedragingen af op onze innerlijke waarheid, waardoor de kans op een positief resultaat toeneemt. Positieve resultaten ondersteunen de overtuiging dat we iets kunnen. Zo creëren we onze eigen ‘selffulfilling prophecy’.

Overtuigingen worden op de logische niveaus gesitueerd op dezelfde hoogte als waarden, normen en criteria. Ze kunnen echter betrekking hebben op verschillende niveaus van de logische ordening. Zo kunnen we overtuigingen hebben over de omgeving waarin we ons bevinden (het is hier niet gezellig), op ons gedrag (zo doe je niet, dat zeg je niet), op onze capaciteiten (dat kan iedereen toch), op onze waarden (dat vindt iedereen belangrijk) en zelfs op onze identiteit (zo ben ik nu eenmaal).
Het worden als het ware principiële regels die onze waarneming, denken en gedrag sturen.

Overtuigingen hebben een grote impact op onze manier van leven. Onze aandacht is gericht op de bevestiging van onze overtuigingen. Stel dat we ervan overtuigd zijn dat we bijvoorbeeld dom zijn, dan zullen we elke situatie in ons leven vanuit dat perspectief benaderen. Er zullen zaken zijn waar we niet aan beginnen, omdat we er immers te dom voor zijn. Andere situaties zullen we niet met creativiteit, flexibiliteit of inventiviteit kunnen benaderen, we zullen onszelf blokkeren, omdat we dom zijn. We kunnen echter ook veel te veel bezig gaan zijn met bewijzen dat we juist niet dom zijn, waardoor ons gedrag met een te grote zwaarte wordt ingezet. De overtuiging op zich geeft ons dus nog geen inzicht in hoe we deze hanteren.

Een goede manier om achter overtuigingen te komen, is te vragen naar het waarom.
We komen dan met onze mening over de werkelijkheid: over wat wij geloven dat waar is.
Overtuigingen beïnvloeden ons leven op twee belangrijke manieren.

  • Ze vormen de regels die ons in staat stellen om te gaan met verschillende omstandigheden.
  • Ze bepalen de toon van een constante interne dialoog. Met deze dialoog geven we betekenis aan de gebeurtenissen om ons heen en evalueren we ons gedrag.
Kaber Groep is een NLP-opleidingsinstituut voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Ben je op zoek naar een manier om je sociale of communicatieve vaardigheden te verbeteren? Zoek je naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Kom dan naar Kaber! Op elke 1e woensdag van de maand is er een gratis NLP informatieavond! Kijk in onze Agenda voor het actuele aanbod. Mocht je vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.
Neuro Linguïstisch Programmeren Trainingen

NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Kennisbank

4-staps leerproces

Alfred Korzybski

Ankeren

Bert Hellinger

Carl Jung

Chaining Anker

Change Personal History

Chunking

Circle of Excellence

Circle of Influence

Collapse Anker

Congruentie

Delenwerk

Dieptestructuur

Disney Strategie

Doelen bereiken

Ecologie check

Emoties

Familieopstellingen

Fast Fobia Model

Feedback

Fobie

Frank Pucelik

Fritz Perls

Fysiologie

Gedachtelezen

George Miller

Gestalttherapie

Gestapeld Anker

Gregory Bateson

Grenzen

Herkaderen (reframing)

Hooggevoeligheid

Hulpbronnen

Hypnose

Hypnotische taalpatronen

Intonatiepatronen

Ivan Pavlov

John Grinder

Kalibreren

Kernkwadranten

Learning State

Lichaamshouding

Linguïstiek

Mapping Across

Matchen en mismatchen

MBTI

Meta (derde positie)

Metamodel

Metaforen

Metaprogramma’s

Milton Erickson

Milton Model

Mindfulness

Modaliteiten

Modelleren

Neuro linguïstisch programmeren

Neurologische niveaus

NLP Communicatiemodel

Noam Chomsky

Oogpatronen

Oorzaak – Gevolg

Oppervlaktestructuur

Outcome model

Overtuigingen

Pacing & leading (volgen en leiden)

Patronen doorbreken

Perifere visie

Piramide van Maslow

Predikaten

Rapport

Representatiesystemen

Richard Bandler

Robert Dilts

Sleight of Mouth

Smart Goals

Strategieën

Stretchen

Submodaliteiten

Swish patroon

Synesthesia

Systemisch Werk

Tad James

Tijdlijn

Time Line Therapy

TOTE model

Towards – Away from

Trauma verwerken

Triggers

VAKOG

Veranderen van overtuigingen

Verenigd veld

Virginia Satir

Visual Squash

Voice Dialogue

Vooronderstellingen van NLP

Waarden

Waarneemposities

Wereldmodel

Zintuiglijke scherpzinnigheid