Tijdlijn

Tijd is niet iets dat je kunt aanraken, zien, horen, proeven of ruiken. Tijd op zichzelf is ongrijpbaar. De manier waarop we tijd ervaren gebeurt in relatie met de ruimte.

  • Zoals ruimte staat tot oneindigheid zo staat tijd tot eeuwigheid.
  • Zoals oneindigheid geen uitgestrekte ruimte is, is eeuwigheid geen uitgestrekte duur.
  • Zoals oneindigheid aanwezigheid van ruimte betekent, betekent eeuwigheid afwezigheid van tijd.

Afwezigheid van tijd brengt je terug in het NU. Verleden en toekomst zijn ruimtelijke metaforen
geplaatst in de tijd. De enige realiteit is het NU.

Tijd ordent ons leven
Tijd ordent ons leven van het moment dat je wakker wordt tot het moment dat je gaat slapen, de tijd bepaalt daardoor buitengewoon vaak je leven, je denken en je voelen. Onderzoek met behulp van Gestaltpsychologie heeft aangetoond dat de hersenen alles op lineaire wijze ordenen. Deze ordening levert het idee van tijd op alsof er een verleden, een heden en een toekomst is. Maar als tijd feitelijk niet bestaat dan is er geen oorzaak en gevolg, dan is er geen verleden, heden of toekomst. Om het verleden en de toekomst te kunnen zien als een ontvouwing vanuit het heden is een belangrijke stap naar bewustwording.
Als de absolute realiteit eeuwig en oneindig is, is vanuit dat perspectief alle tijd simultaan. Interessant hierin is de functie van ons geheugen.

In de realiteit van alle dag laat de natuur ons echter zien dat de tijd cyclisch is. We ervaren bijvoorbeeld het verstrijken van de tijd door de verandering van het daglicht of door de afwisseling van de seizoenen; fenomenen die zich steeds herhalen en tegelijkertijd steeds anders zijn.
In sommige culturen wordt de tijd uitgedrukt in cycli, zoals: geboorte, dood, wedergeboorte. Ook de maancyclus speelt een belangrijke rol in onze beleving van de tijd en de seizoenen. Het cyclische van de tijd lijkt veel op een kringloop.

Tijdlijnen
Vanuit psychologisch standpunt kun je stellen dat verleden en toekomst alleen bestaan als een representatie in je brein. Het geheugen is de schepper van tijd maar het geheugen zelf bestaat alleen Nu. Alles bestaat alleen Nu, herinneringen en verwachtingen incluis. Daardoor kan elk verleden en ook elke toekomst in het Nu veranderd worden. Het verleden is een ‘huidige’ ervaring.

Het begrip tijdlijn is een lineair gegeven, iets wat van hier tot daar loopt. Het gegeven dat veel
mensen een toekomst voor zich ervaren en een verleden achter zich, is binnen NLP ontwikkeld tot een werkbaar model. Op basis hiervan spreken we over tijdlijnen en het werken met tijdlijnen, het werken met tijdlijnen is binnen NLP te plaatsen onder het werken met de codering van je brein, de submodaliteiten.

Definitie
De tijdlijn is een ruimtelijke voorstelling van hoe iemand zijn algemene relatie tot tijd organiseert en begrijpt met betrekking tot de beleving van verleden, heden en toekomst.

Werken met tijdlijnen
Je levensloop wordt met de tijd ruimtelijk weergegeven op een lijn, hoe die lijn loopt is afhankelijk van je eigen opslag ervan. Door op de tijdlijn te stappen kun je met bepaalde ervaringen associëren. Door eraf te stappen kun je dissociëren en een metapositie innemen.

Het doel van het werken met tijdlijnen

  • Gebeurtenissen die zich binnen je leven afspelen beter te leren begrijpen en hanteren.
  • Beperkingen aanpakken van je huidige tijdlijn.
  • Ervaringen in het verleden en verwachtingen in de toekomst veranderen.
  • Kinesthetisch integreren van deze veranderingen.

In de Ericksoniaanse hypnose wordt graag gebruik gemaakt van een techniek waarbij de cliënt wordt gevraagd een toekomst te zien waarin het huidige probleem is opgelost. Vervolgens wordt de cliënt voorgesteld te kijken hoe het probleem is opgelost en aan de ingebeelde toekomstige werkelijkheid de voor de oplossing benodigde middelen te ontlenen. In dit soort werk wordt de toekomst behandeld als het heden. Door de ingebeelde toekomst in de huidige ervaring te plaatsen wordt het ‘hoe’ van de verandering van de toekomst naar het heden geplaatst. In het werk van Milton Erickson wordt erkend dat de toekomst in feite Nu plaats vindt, net zoals het verleden Nu plaats vindt.

Re-imprinting techniek
Het doel van de re-imprint techniek is:

  • De relationele samenhang ontdekken van de huidige beperking met de imprint in het verleden.
  • Vervolgens de relatievorm reorganiseren waar iedere persoon in het systeem de ander ondersteunt.
  • De benodigde hulpbronnen vinden om de overtuiging te veranderen en de handelingen van rolmodellen te moderniseren. Hierbij worden de hulpbronnen meegenomen en geïntegreerd, waardoor de ervaring van de oude gebeurtenis verandert. Het is dus niet simpelweg een emotie oplossen zoals bij een Change History.
Kaber Groep is een NLP-opleidingsinstituut voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Ben je op zoek naar een manier om je sociale of communicatieve vaardigheden te verbeteren? Zoek je naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Kom dan naar Kaber! Op elke 1e woensdag van de maand is er een gratis NLP informatieavond! Kijk in onze Agenda voor het actuele aanbod. Mocht je vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.
Neuro Linguïstisch Programmeren Trainingen

NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Kennisbank

4-staps leerproces

Alfred Korzybski

Ankeren

Bert Hellinger

Carl Jung

Chaining Anker

Change Personal History

Chunking

Circle of Excellence

Circle of Influence

Collapse Anker

Congruentie

Delenwerk

Dieptestructuur

Disney Strategie

Doelen bereiken

Ecologie check

Emoties

Familieopstellingen

Fast Fobia Model

Feedback

Fobie

Frank Pucelik

Fritz Perls

Fysiologie

Gedachtelezen

George Miller

Gestalttherapie

Gestapeld Anker

Gregory Bateson

Grenzen

Herkaderen (reframing)

Hooggevoeligheid

Hulpbronnen

Hypnose

Hypnotische taalpatronen

Intonatiepatronen

Ivan Pavlov

John Grinder

Kalibreren

Kernkwadranten

Learning State

Lichaamshouding

Linguïstiek

Mapping Across

Matchen en mismatchen

MBTI

Meta (derde positie)

Metamodel

Metaforen

Metaprogramma’s

Milton Erickson

Milton Model

Mindfulness

Modaliteiten

Modelleren

Neuro linguïstisch programmeren

Neurologische niveaus

NLP Communicatiemodel

Noam Chomsky

Oogpatronen

Oorzaak – Gevolg

Oppervlaktestructuur

Outcome model

Overtuigingen

Pacing & leading (volgen en leiden)

Patronen doorbreken

Perifere visie

Piramide van Maslow

Predikaten

Rapport

Representatiesystemen

Richard Bandler

Robert Dilts

Sleight of Mouth

Smart Goals

Strategieën

Stretchen

Submodaliteiten

Swish patroon

Synesthesia

Systemisch Werk

Tad James

Tijdlijn

Time Line Therapy

TOTE model

Towards – Away from

Trauma verwerken

Triggers

VAKOG

Veranderen van overtuigingen

Verenigd veld

Virginia Satir

Visual Squash

Voice Dialogue

Vooronderstellingen van NLP

Waarden

Waarneemposities

Wereldmodel

Zintuiglijke scherpzinnigheid