Therapeutisch Coach

Leer coachen om andere te helpen groeien!

Therapeutisch Coach Opleiding bij Kaber Groep NLP opleidingen

Therapeutisch Coach

Als jij een werkelijk verschil wil maken in het leven van jezelf en anderen, dan is dit je kans. Onze 10-daagse Therapeutisch Coach opleiding is bedoeld voor mensen die professioneel, diepgaand en verantwoord willen leren coachen.

Therapeutisch Coach opleiding bij Kaber Groep

Na het volgen van de coach opleiding:

 • Kun je bepalen wat de kern van de problematiek is en of deze geschikt is voor jouw manier van begeleiden, dan wel aanleiding is tot doorverwijzing naar andere beroepsgroepen.
 • Kun je in nauwe samenwerking met de cliënt een gemotiveerde keuze maken voor doelen, aanpak en planning van de begeleiding.
 • Ben je in staat om een begeleidingsplan op te stellen, waarin doelen (SMART), aanpak en planning worden geconcretiseerd.
 • Kun je een coaching gesprek en een coaching traject fasegewijs opbouwen
 • Ben je in staat om interventies (op inhouds-, betrekkings- en bestaansniveau) af te stemmen op fase, en behoeften van je cliënt.
 • Beheers je verschillende (directieve en non-directieve) benaderingen, methodieken en technieken.
 • Ben je in staat een systemisch perspectief te hanteren.
 • Kun je kritisch reflecteren op je eigen beroepsopvatting en je professioneel functioneren.
 • Heb je een eigen stijl van werken ontwikkeld.
 • Ben je in staat om adequaat intercollegiaal overleg te plegen over je cliënt indien nodig.
Kabergroep Neuro Linguistisch Programmeren

Praktische informatie

Opleidingsduur: +/- 5 maanden

Aantal trainingsdagen: 10

Tijd: 09.30 uur – 17.30 uur

Inclusief:

 • Syllabus
 • Lunches, vers fruit
 • Onbeperkt koffie en thee
 • Persoonlijke begeleiding
 • ICI-gecertificeerd diploma

Trainers:

NLP trainer en Systemisch Coach Stefan Kuperus - rond

Stefan Kuperus

NLP trainer Astrid van der Lee - rond

Astrid van der Lee

Start data:

Lesonderwerpen voor het verbeteren van jouw coaching skills:

 • Overdracht – tegenoverdracht

 • Verschillende copingstijlen

 • Transactionele Analyse (TA)

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

 • Rationeel Emotieve Thearapie (RET)

 • Autonomie – verbondenheid

 • Empathie – sympathie

 • Omgaan met weerstand

 • Zingeving

 • Beroepsethiek

 • Dieper coachen

 • Ontwikkeling en maskers

 • Systemische benadering

 • Werken met het onbewuste

 • DSM V en vragenlijsten

 • Marketing en Sales

 • NLP coaching skills

Voorwaarden opleiding tot Therapeutisch Coach óf Therapeutisch NLP Coach

 • Je hebt een mbo/hbo denkniveau.
 • Het instroomniveau is een MBO (3) diploma, HAVO diploma of VWO diploma
 • Een door het IN, NVNLP, IANLP of IHNLP erkend NLP Master Practitioner certificaat

Het NLP Master Practitioner certificaat is alléén een voorwaarde als je opgeleid wil worden tot Therapeutisch NLP Coach. Je krijgt dan een speciaal diploma, welke wordt bezegeld door de International Association of NLP Institutes (IN). Als je geen NLP Master Practitioner certificaat bezit kun je dus gewoon meedoen aan de Therapeutisch Coach opleiding maar krijg je een diploma zonder ICI-zegel.

Het Therapeutisch Coach diploma ontvang je als:

 • Je hebt deelgenomen aan minimaal 80% van de lesdagen
 • Je een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) hebt gemaakt
 • Je het eindexamen met een voldoende (min. 5.5) hebt afgerond (dit betreft een MC examen van tenminste 60 vragen)
 • Je de praktijkexamens met een voldoende (min. 5.5) hebt afgerond

Verplichte literatuur
Pol, Ien G.M. van der, 2013, Coachen als professie. Fundamenten voor begeleiding naar heelheid

Aanbevolen literatuur
Weisfelt, P, 2010, Nestgeuren. Over de betekenis van de ouder-kind relatie in een mensenleven
Vandamme, R, 2014, Handboek ontwikkelingsgericht coachen. Het vorkmodel als leidraad

Studiebelasting naast de trainingsdagen
Er wordt tijdens de training nog 1 opdracht voor thuis meegegeven welke uitgewerkt dient te worden (+/- 4 uur).
We willen dat je tussen ieder blok 1x samenkomt in (sub)groepjes om de behandelde stof te oefenen en eigen te maken (4 x 1,5 uur).

Geheimhoudingsplicht
Alle trainers, coaches, assistenten en andere werknemers of vrijwilligers welke via Kaber Groep werken hebben een geheimhoudingsplicht. Deze ligt ondertekend op kantoor van Kaber Groep ter inzage. Uiteraard hebben zij ook kennis genomen van de algemene voorwaarden van Kaber Groep en zullen zij zich daarnaar gedragen.

Investering
€2250,- (btw vrij). Inclusief syllabus, lunches, vers fruit en onbeperkt koffie en thee.

NLP - Training Neuro Linguistisch Programmeren - Brochure Opleiding Therapeutisch Coach - Kaber Groep

Brochure aanvragen

Leuk dat je interesse hebt in deze training van de Kaber Groep! Download de gratis brochure voor meer informatie.