IN-NLP International association of NLP institutes logo

International Association of NLP Institutes

De “International Association of NLP Institutes” is een internatitionaal netwerk van ervaren en gekwalificeerde NLP-opleidingsinstituten met gemeenschappelijke ethische kwaliteitsnormen. Kaber mag zich sinds 2020 trots lid noemen.

https://www.nlp-institutes.net/

Bij het behalen van jouw NLP certificaat, kan je jezelf officieel registreren via de volgende link: https://www.nlp-institutes.net/application

ICI - International Association of Coaching Institutes logo

ICI

De “ICI” (International Association of Coaching Institutes) is een wereldwijd netwerk van ervaren en gekwalificeerde coachinginstituten en individuele coaches met gemeenschappelijke ethische kwaliteitsnormen.

https://www.coaching-institutes.net/

Bij het behalen van jouw Therapeatisch NLP Coach certificaat, kan je jezelf officieel registreren via de volgende link: https://www.coaching-institutes.net/application

CRKBO - Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs - logo

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

https://www.crkbo.nl/

NRTO - de Nederlandse Raad voor Training en opleiding - logo

NRTO

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 500 leden.

https://www.nrto.nl/

NVNLP - Nederlandse vereniging van NLP logo

NVNLP

De Nederlandse Vereniging voor NLP heeft als doel de kennis over en kwaliteit van NLP te bevorderen. Zij vormt een platform waar beoefenaars en geïnteresseerden van NLP in Nederland en België elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. De NVNLP bevordert de professionele toepassing van NLP in een groeiend scala aan toepassingsgebieden en is het aanspreekpunt voor een brede markt op gebied van NLP. Het bestuur van de vereniging organiseert jaarlijks twee ledenvergaderingen waar samen met kerngroepleden actief aan de besluitvorming van de NVNLP deelgenomen wordt. In samenwerking met de erkende NLP-opleidingsinstituten en de Algemene Ledenvergadering heeft de NVNLP een NLP-kwaliteitslabel ontwikkeld en ziet zij toe op de naleving van hieraan verbonden kwaliteitseisen.

https://www.nvnlp.nl/