NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

International Association of NLP Institutes

De “International Association of NLP Institutes” is een internatitionaal netwerk van ervaren en gekwalificeerde NLP-opleidingsinstituten met gemeenschappelijke ethische kwaliteitsnormen. Kaber mag zich sinds 2020 trots lid noemen.

NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

ICI

De “ICI” (International Association of Coaching Institutes) is een wereldwijd netwerk van ervaren en gekwalificeerde coachinginstituten en individuele coaches met gemeenschappelijke ethische kwaliteitsnormen.

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

NRTO

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 500 leden.