Uw persoonlijke gegevens

Gegevens organisatie

Gegevens aanvraag

Wat is de achtergrond van de aanvraag? Beschrijving doelgroep
Dit in verband met het aantal in te zetten trainer(s)
Een standaard trainingsdag bij Kaber is van 09:30 tot 17:00. Uiteraard kunnen deze tijden in overleg aangepast worden.
Bij een trainingsdag bij Kaber hoort een lunch, verzorgd door een cateraar. Bij middag / avondtrainingen is een diner mogelijk.
Wordt altijd vooraf besproken met opdrachtgever. Voor de offerte is een indicatie van belang, om te bepalen in hoeverre de invulling NLP dan wel (deels) maatwerk betreft. Regulieren onderwerpen binnen NLP zijn bijvoorbeeld de bespreking van het communicatiemodel, rapport en representatiesystemen. Daarnaast wordt - naar gelang het aantal dagen van de training - ook tussentijds en na afloop een evaluatiegesprek in gezet.
Presentje
Is er na afloop een presentje voor de deelnemers gewenst?