Delenwerk

De interne familie

Ieder mens heeft een eigen, uniek levensverhaal. Geen twee mensen zijn hetzelfde. Toch is er een essentieel aspect dat alle mensen met elkaar gemeen hebben. Allemaal moeten we ons hele leven kiezen tussen verschillende verlangens, angsten, doelen en wensen. We wikken en wegen de voor- en tegens af en komen tot keuzes. De ‘instantie’ in ons die kiest noemen we het ‘IK’. De verschillende tendensen binnen onszelf noemen we ‘DELEN’.

Onze persoonlijkheid het unieke geheel van kenmerken van een persoon, die onze identiteit, aard, karakter, en reactie op de omgeving bepaald. Onze persoonlijkheid zou je kunnen opdelen in delen van onszelf. Deze delen bevinden zich in het onderbewustzijn. Ze hebben als het ware een eigen model van de wereld met daarbij behorend gedrag. Delen kunnen onderling voor innerlijke conflicten zorgen. We spreken van een innerlijk conflict, als er 2 delen tegengesteld gedrag willen uitvoeren in reactie op dezelfde stimulus. Zoals stil zijn en praten, haten en liefhebben, weglopen en blijven.

Dualiteit (welke binnen onszelf ontstaat als delen) verwijst naar het concept van tegenstellingen, polariteiten of tegenovergestelde eigenschappen die met elkaar verbonden zijn. Het idee van dualiteit komt in verschillende contexten voor, zoals filosofie, wetenschap, spiritualiteit en taal.

In de filosofie wordt dualiteit vaak gebruikt om de fundamentele tegenstellingen in de wereld te beschrijven, zoals goed en kwaad, licht en donker, geest en materie, of lichaam en geest, perfectie en imperfectie, leven en dood, spanning en ontspanning.

Stel; je hart zou niet inspannen en ontspannen? Dualiteit is nodig.

Dualiteiten vertegenwoordigen vaak complementaire aspecten van de werkelijkheid die elkaar aanvullen en nodig hebben maar binnen in onszelf zien we ze vaak als vervelend. Kan ik het wel/niet. Wil ik dit wel/niet en ben ik het waard of…..zo ontstaan delen.

Eigenlijk is de term delen een metafoor om effectief te veranderen. We weten niet of er werkelijk sprake is van verschillende delen. Wel weten we dat iets in een persoon ervoor zorgt dat er innerlijke conflicten ontstaan.

Binnen NLP werken we met delen waar de persoon zich mee kan associëren en verbinden. Delen zorgen wel voor een bepaalde mate van incongruentie in de persoon, ze houden namelijk conflicten in stand. Delen kunnen zich op alle logische niveaus voordoen en vaak worden we er op het niveau van gedrag mee geconfronteerd.

Wat zijn delen?

  • Delen zijn onderdeel van het onderbewuste met een intentie (doel) en een functie (gedrag).
  • Delen zijn functioneel gescheiden van de rest van het zenuwstelsel (niet geïntegreerd).
  • Soms handelen delen als kleinere persoonlijkheden.
  • Delen kunnen eigen waarden en overtuigingensystemen hebben.
  • Delen zijn verantwoordelijk voor behoud van het systeem. Ze hebben veel invloed op de interne representatie (gedachtepatronen).
  • Delen zijn ontstaan uit Significant Emotionele Gebeurtenissen (S.E.G.).
  • Delen beschermen niet-geïntegreerd gedrag (en het continueren hiervan).
  • Delen zijn een bron van incongruentie in het individu.
  • Delen zelf zijn incongruent.

De incongruentie ligt in het verschil tussen de intentie (doel) en de functie (gedrag).

Een deel heeft gewoonlijk een tegenpool. Het zenuwstelsel moet zijn balans handhaven.

Deze 2 delen zullen dezelfde hoogste intentie (doel) hebben.

Deze 2 delen waren ooit een deel van een groter geheel.

Hereniging van deze 2 delen is mogelijk op deze basis.

Altijd zullen deze 2 delen dezelfde hoogste intentie hebben. Innerlijke conflicten manifesteren zich op het niveau van gedragingen. We gaan er vanuit dat achter ieder gedrag een positieve intentie zit en als we van beide delen de intentie upchunken zal blijken dat beide delen dezelfde allerhoogste intentie hebben.

De incongruentie ligt in het verschil tussen intentie en het gedrag. Ondanks dat beide delen dezelfde allerhoogste intentie hebben worden we op het niveau van gedrag geconfronteerd met verschillende gedragingen. Strijd en overgave, weggaan en blijven, doorgaan en stoppen.

Beide delen waren ooit een deel van een groter geheel. Delen zorgen ervoor dat we niet meer één en volledig met onszelf kunnen zijn. Er is in onze persoonlijke ontwikkeling een tijd geweest dat we zonder delen functioneerden, zonder schaamte, twijfel enz. Delen zijn het resultaat van significant emotionele gebeurtenissen (SEG). In het proces van persoonlijke ontwikkeling zijn mensen weer op zoek naar het gevoel één en volledig met zichzelf te kunnen zijn.

Binnen NLP zijn er meerdere mogelijkheden om met delen te werken om weer een te worden met jezelf. De visual squash is wel de meeste bekende interventie op dit gebied binnen NLP.

Kaber Groep is een NLP-opleidingsinstituut voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Ben je op zoek naar een manier om je sociale of communicatieve vaardigheden te verbeteren? Zoek je naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Kom dan naar Kaber! Op elke 1e woensdag van de maand is er een gratis NLP informatieavond! Kijk in onze Agenda voor het actuele aanbod. Mocht je vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.
Neuro Linguïstisch Programmeren Trainingen

NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Kennisbank

4-staps leerproces

Alfred Korzybski

Ankeren

Bert Hellinger

Carl Jung

Chaining Anker

Change Personal History

Chunking

Circle of Excellence

Circle of Influence

Collapse Anker

Congruentie

Delenwerk

Dieptestructuur

Disney Strategie

Doelen bereiken

Ecologie check

Emoties

Familieopstellingen

Fast Fobia Model

Feedback

Fobie

Frank Pucelik

Fritz Perls

Fysiologie

Gedachtelezen

George Miller

Gestalttherapie

Gestapeld Anker

Gregory Bateson

Grenzen

Herkaderen (reframing)

Hooggevoeligheid

Hulpbronnen

Hypnose

Hypnotische taalpatronen

Intonatiepatronen

Ivan Pavlov

John Grinder

Kalibreren

Kernkwadranten

Learning State

Lichaamshouding

Linguïstiek

Mapping Across

Matchen en mismatchen

MBTI

Meta (derde positie)

Metamodel

Metaforen

Metaprogramma’s

Milton Erickson

Milton Model

Mindfulness

Modaliteiten

Modelleren

Neuro linguïstisch programmeren

Neurologische niveaus

NLP Communicatiemodel

Noam Chomsky

Oogpatronen

Oorzaak – Gevolg

Oppervlaktestructuur

Outcome model

Overtuigingen

Pacing & leading (volgen en leiden)

Patronen doorbreken

Perifere visie

Piramide van Maslow

Predikaten

Rapport

Representatiesystemen

Richard Bandler

Robert Dilts

Sleight of Mouth

Smart Goals

Strategieën

Stretchen

Submodaliteiten

Swish patroon

Synesthesia

Systemisch Werk

Tad James

Tijdlijn

Time Line Therapy

TOTE model

Towards – Away from

Trauma verwerken

Triggers

VAKOG

Veranderen van overtuigingen

Verenigd veld

Virginia Satir

Visual Squash

Voice Dialogue

Vooronderstellingen van NLP

Waarden

Waarneemposities

Wereldmodel

Zintuiglijke scherpzinnigheid