Herkaderen

Herkaderen is de techniek van het positief denken. Een belangrijk uitgangspunt bij de techniek van herkaderen is dat iets pas betekenis krijgt in een bepaalde context. ‘All meaning is context dependend’, zoals Alfred Korzybski in 1933 in zijn boek ‘Science and sanity’ al schreef.

Of gedrag effectief of niet-effectief is hangt af van de context waarin het plaatsvindt. Je zou het ook kunnen vergelijken met maken van een nieuwe lijst om een schilderij maken. Het effect van de afbeelding met de kleuren kan daardoor heel anders worden. Dat is precies wat we doen met herkaderen. We zetten er als het ware een andere lijst omheen.

Om het nog duidelijker te maken: Stel dat je vandaag besluit om in jouw dorp of stad naakt te gaan winkelen. Mogelijk dat je een paar vragen krijgt van omstanders die dit niet helemaal zullen begrijpen. Stel dat je zomers gekleed op een naturistencamping gaat lopen. Mogelijk dat je ook daar weer een paar vragen van de omstanders zult krijgen. Dus of naaktlopen gepast of ongepast is, hangt af van de context waarin het plaatsvindt.

Naast het proces waarin we het gedrag in een andere context plaatsen, kennen we ook het proces waarin we op zoek gaan naar de positieve bedoeling van het gedrag. Bij een moeder die zich voortdurend zorgen maakt om haar kind zou je je kunnen voorstellen dat ze dat uit liefde voor dat kind doet. Of bij iemand die zichzelf te fanatiek noemt zou je je kunnen voorstellen dat deze persoon dat doet vanuit betrokkenheid of passie. Als je er op deze manier naar kijkt krijgt het gedrag ook een andere betekenis.

En dat is het principe van herkaderen. Je geeft het gedrag een andere betekenis door het in een andere context te plaatsen of op zoek te gaan naar de hogere positieve bedoeling van het gedrag.
Deze twee vormen van herkaderen zijn geen interventie op zich. Je verandert namelijk niets aan het gedrag. Wel geeft het de ander vaak een nieuw en ander zicht op het gedrag, waarbij tegelijkertijd een andere stemming over het gedrag ontstaat. Door deze stemmingsverandering gebeurt er vaak al heel veel.

De derde vorm van herkaderen is de inhouds-her-kadering, wat wel een vorm van interventie is. In dit proces veranderen we de hele inhoud, bijvoorbeeld door het veranderen van de submodaliteiten van het beeld of door bijvoorbeeld de processen van TimeLine Therapy™.

De definitie van herkaderen:

De betekenis van een verschijnsel veranderen door het in een ander kader te plaatsen.
Er zijn 3 typen van herkaderen:

 1. Context-her-kadering
  Inhoud/gedrag blijft hetzelfde, verander de context (bv. van tijd/plaats/ … )
  Stel jezelf de vraag:
  ‘In welke context/situatie zou dit gedrag (wel gepast/geschikt zijn/een positieve betekenis krijgen?)
  Kortom: bedenk een andere context waarin de betrokkene op hetzelfde gedrag anders zal reageren.
 2. Bedoeling-her-kadering
  Inhoud/gedrag blijft hetzelfde, door middel van upchunken verandert de betekenis.
  Stel jezelf de vraag:
  ‘Welke positieve bedoeling zou er achter dit gedrag kunnen zitten?’ of
  ‘Wat kan dit gedrag nog meer betekenen?’ of
  ‘Wat heeft deze persoon niet opgemerkt (in deze context) waardoor een andere
  betekenis ontstaat en zijn respons anders zal zijn?’
 3. Inhouds-her-kadering
  Je verandert de structuur van de inhoud, en daardoor verandert automatisch de betekenis.
  (bijvoorbeeld het werken met submodaliteiten, werken met de tijdlijn e.d.)

De betekenis is afhankelijk van:
• Context
• Proces
• Structuur

Kaber Groep is een NLP-opleidingsinstituut voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Ben je op zoek naar een manier om je sociale of communicatieve vaardigheden te verbeteren? Zoek je naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Kom dan naar Kaber! Op elke 1e woensdag van de maand is er een gratis NLP informatieavond! Kijk in onze Agenda voor het actuele aanbod. Mocht je vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.
Neuro Linguïstisch Programmeren Trainingen

NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Kennisbank

4-staps leerproces

Alfred Korzybski

Ankeren

Bert Hellinger

Carl Jung

Chaining Anker

Change Personal History

Chunking

Circle of Excellence

Circle of Influence

Collapse Anker

Congruentie

Delenwerk

Dieptestructuur

Disney Strategie

Doelen bereiken

Ecologie check

Emoties

Familieopstellingen

Fast Fobia Model

Feedback

Fobie

Frank Pucelik

Fritz Perls

Fysiologie

Gedachtelezen

George Miller

Gestalttherapie

Gestapeld Anker

Gregory Bateson

Grenzen

Herkaderen (reframing)

Hooggevoeligheid

Hulpbronnen

Hypnose

Hypnotische taalpatronen

Intonatiepatronen

Ivan Pavlov

John Grinder

Kalibreren

Kernkwadranten

Learning State

Lichaamshouding

Linguïstiek

Mapping Across

Matchen en mismatchen

MBTI

Meta (derde positie)

Metamodel

Metaforen

Metaprogramma’s

Milton Erickson

Milton Model

Mindfulness

Modaliteiten

Modelleren

Neuro linguïstisch programmeren

Neurologische niveaus

NLP Communicatiemodel

Noam Chomsky

Oogpatronen

Oorzaak – Gevolg

Oppervlaktestructuur

Outcome model

Overtuigingen

Pacing & leading (volgen en leiden)

Patronen doorbreken

Perifere visie

Piramide van Maslow

Predikaten

Rapport

Representatiesystemen

Richard Bandler

Robert Dilts

Sleight of Mouth

Smart Goals

Strategieën

Stretchen

Submodaliteiten

Swish patroon

Synesthesia

Systemisch Werk

Tad James

Tijdlijn

Time Line Therapy

TOTE model

Towards – Away from

Trauma verwerken

Triggers

VAKOG

Veranderen van overtuigingen

Verenigd veld

Virginia Satir

Visual Squash

Voice Dialogue

Vooronderstellingen van NLP

Waarden

Waarneemposities

Wereldmodel

Zintuiglijke scherpzinnigheid