Milton Model

John Grinder en Richard Bandler hebben in 1974 Milton Erickson gemodelleerd. Milton Erickson was de grondlegger van de American Society for Clinical Hypnosis. Hij reisde veel om cursussen en lezingen te geven en had daarnaast een zeer succesvolle privépraktijk als hypnotherapeut. Hij was een wereldberoemde, succesvolle en zeer sensitieve therapeut en genoot grote faam vanwege zijn scherpe observatie van non-verbaal gedrag. Het onderzoek van John en Richard werd vastgelegd in twee boeken. Deel 1 van Patterns of Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson kwam in 1975 uit, deel 2, geschreven in samenwerking met Judith Delozier, volgde in 1977. De boeken gingen over de methoden van Erickson. Erickson heeft gezegd dat ze een veel betere uitleg van zijn werk boden dan hij zelf ooit zou kunnen geven, een groot compliment. John Grinder heeft gezegd dat Erickson verreweg het belangrijkste model voor hem is geweest dat hij ooit in kaart heeft gebracht, omdat Erickson niet alleen de deur naar een andere realiteit voor hem opende, maar ook naar een geheel andere klasse van realiteiten. Het werk dat hij had verricht in verband met trance en veranderde bewustzijnstoestanden was verbazingwekkend; Johns denken werd er diepgaand door beïnvloed.
NLP onderging eveneens een herstructurering. Het metamodel, door John en Richard beschreven in The Structure of Magic 1 ging over de precieze betekenis van taaluitingen. Erickson maakte daarentegen gebruik van een taal die opzettelijk vaag werd gehouden, zodat zijn cliënten de betekenis konden kiezen die het beste bij hen paste. Deze wijze van taalgebruik werd bekend als het Milton-model; het is tegengesteld aan de exactheid van het metamodel en dient als een aanvulling daarop.

Het Miltonmodel is een bepaalde wijze van taalgebruik die tot doel heeft:

 1. De realiteitsopvatting van de betrokken persoon te volgen en hem hierin te begeleiden.
 2. De bewuste geest af te leiden door deze op iets anders te richten.
 3. Toegang te verkrijgen tot de hulpbronnen van het onbewuste.

Het Miltonmodel leert ons taal zo te gebruiken dat er een trancetoestand wordt opgewekt met het doel toegang te krijgen tot de verborgen hulpbronnen van onze persoonlijkheid.
Hierbij wordt de natuurlijke werkzaamheid van onze geest op de voet gevolgd. Trance is een toestand waarin je sterk gemotiveerd bent iets te leren van je onbewuste via een van binnenuit aangegeven weg. Het is geen passieve toestand; je verkeert evenmin onder de invloed van iemand anders.

Miltonmodel – Hypnotische taalpatronen

 1. Gedachtelezen
  Beweren dat men de gedachten of gevoelens van een ander kent, zonder aan te geven via welk proces je deze informatie hebt verkregen.
  ’lk weet dat je je afvraagt…’
 2. Ontbrekende performatief
  Waardeoordelen waarin degene die het waardeoordeel geeft, is weggelaten.
  ‘En het is goed je af te vragen……’
 3. Oorzaak en gevolg
  Waar wordt aangenomen dat het één het gevolg is van het ander. Geïmpliceerde causatieven zijn bijvoorbeeld:
  A. veroorzaakt…B.
  Als… dan…
  Als je… dan zal je…
  Omdat er… ,krijg je…
 4. Complexe equivalenten
  Wanneer twee dingen aan elkaar gelijkgesteld worden als zijnde gelijkwaardig in betekenis.
  Rijkdom staat voor vrijheid, …… als je niet werkt betekent dat dat je lui bent, Rob is dom…
 5. Vooronderstellingen
  Het linguïstische equivalent van veronderstellingen.
  ‘Je leert heel veel dingen…’
 6. Universele quantifiers
  Een serie woorden die de volgende eigenschappen heeft:
  A. Universele generalisatie, en
  B. Geen referentie index.
  ‘En alles, alles,…‘
 7. Modale operatoren
  Woorden die mogelijkheid of noodzaak impliceren en die de regels in ons leven vormen.
  ‘Dat kun je leren…‘
 8. Nominalisaties
  Proceswoorden waarvan in de loop van de tijd zelfstandige naamwoorden zijn gevormd.
  ‘Levert een nieuw inzicht en begrip op…’
 9. Ongespecificeerde werkwoorden
  ‘En dat kun je…’
 10. Tag Question
  Een vraag die volgt op een bewering en bedoeld is weerstand uit de weg te ruimen.
  ‘Niet waar…?’
 11. Geen referentie index
  Het zelfstandig naamwoord of het onderwerp waarover gepraat wordt is niet gespecificeerd.
  ‘Dat kan men, weet je…’
  ‘Dit is gemakkelijk te leren…’
 12. Vergelijkende weglatingen (ongespecificeerde vergelijking)
  Wanneer de vergelijking wordt gemaakt en er wordt niet gezegd met wie of wat de vergelijking wordt gemaakt.
  ‘En het is min of meer het juiste…’
 13. Volg (Pacing) huidige ervaring
  Wanneer de ervaring van de klant (verifieerbaar, extern) wordt omschreven op een wijze die onweerlegbaar is.
  ‘Je zit hier, luistert naar mij, kijkt naar mij (enz.)…’
 14. Double binds (voor tweeërlei uitleg vatbaar)
  ‘En dat betekent dat je in je onderbewustzijn hier ook aanwezig bent en kunt horen
  wat ik zeg. En omdat dat zo is, leer je hier waarschijnlijk van en weet je op een
  onbewust niveau al meer dan je denkt en ik hoef hem niet te zeggen, leer dit of leer dat, laat hem maar op zijn eigen manier, in de volgorde die hij verkiest, leren.’
 15. Gesprekshypothese
  Een ‘Ja-Nee vraag’ die eerder een gedragsrespons veroorzaakt dan een verbaal ‘ja-nee antwoord’
  ‘Wil je me vertellen wat er aan de hand is?’
 16. Verlengde citaten
  ‘De vorige week was ik bij Richard Bandler die mij vertelde over zijn opleiding in 1983 in Denver, toen hij met iemand sprak die zei…’
 17. Selectieve inbreuk op restrictie
  Een zin die niet juist gevormd is omdat alleen mensen en dieren gevoelens hebben.
  ‘Een stoel kan gevoelens hebben…’
Kaber Groep is een NLP-opleidingsinstituut voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Ben je op zoek naar een manier om je sociale of communicatieve vaardigheden te verbeteren? Zoek je naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Kom dan naar Kaber! Op elke 1e woensdag van de maand is er een gratis NLP informatieavond! Kijk in onze Agenda voor het actuele aanbod. Mocht je vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.
Neuro Linguïstisch Programmeren Trainingen

NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Kennisbank

4-staps leerproces

Alfred Korzybski

Ankeren

Bert Hellinger

Carl Jung

Chaining Anker

Change Personal History

Chunking

Circle of Excellence

Circle of Influence

Collapse Anker

Congruentie

Delenwerk

Dieptestructuur

Disney Strategie

Doelen bereiken

Ecologie check

Emoties

Familieopstellingen

Fast Fobia Model

Feedback

Fobie

Frank Pucelik

Fritz Perls

Fysiologie

Gedachtelezen

George Miller

Gestalttherapie

Gestapeld Anker

Gregory Bateson

Grenzen

Herkaderen (reframing)

Hooggevoeligheid

Hulpbronnen

Hypnose

Hypnotische taalpatronen

Intonatiepatronen

Ivan Pavlov

John Grinder

Kalibreren

Kernkwadranten

Learning State

Lichaamshouding

Linguïstiek

Mapping Across

Matchen en mismatchen

MBTI

Meta (derde positie)

Metamodel

Metaforen

Metaprogramma’s

Milton Erickson

Milton Model

Mindfulness

Modaliteiten

Modelleren

Neuro linguïstisch programmeren

Neurologische niveaus

NLP Communicatiemodel

Noam Chomsky

Oogpatronen

Oorzaak – Gevolg

Oppervlaktestructuur

Outcome model

Overtuigingen

Pacing & leading (volgen en leiden)

Patronen doorbreken

Perifere visie

Piramide van Maslow

Predikaten

Rapport

Representatiesystemen

Richard Bandler

Robert Dilts

Sleight of Mouth

Smart Goals

Strategieën

Stretchen

Submodaliteiten

Swish patroon

Synesthesia

Systemisch Werk

Tad James

Tijdlijn

Time Line Therapy

TOTE model

Towards – Away from

Trauma verwerken

Triggers

VAKOG

Veranderen van overtuigingen

Verenigd veld

Virginia Satir

Visual Squash

Voice Dialogue

Vooronderstellingen van NLP

Waarden

Waarneemposities

Wereldmodel

Zintuiglijke scherpzinnigheid