Change Personal History

Deze oefening doe wanneer je door herbeleving een nieuwe interpretatie wil verbinden aan een in het verleden steeds terugkerend belemmerend gevoel, dat ook in het heden en toekomstige situaties blijft beperken.

Stap 1:  A roept de belemmerende gevoelens op in het hier-en-nu. B laat A teruggaan naar de laatste keer dat hij die gevoelens had. Anker deze belemmerende gevoelens: anker X. B test anker X kort.

Stap 2:  A gebruikt anker X als zoekanker, B activeert anker X.

B laat A met het daaraan gekoppelde gevoel teruggaan in de tijd…

B vraagt; ‘Wanneer heb je dit gevoel eerder ervaren?’ Nu komen specifieke herinneringen omhoog van A. Maak hiervan een lijstje. B geeft iedere zo herinnerde situatie een (code)naam. Ga door tot A de vroegste herinnering aan dit gevoel gevonden heeft. A gaat dus gedissocieerd terug in tijd en ruimte (alsof hij/zij bladzijden terugslaat uit het plakboek van zijn/haar leven)

Stap 3:  A laat het zoekanker los. Nadat er drie tot vijf ervaringen zijn geïdentificeerd en benoemd, wordt het anker losgelaten. B breng A terug in het hier en nu.

Stap 4:  B vraagt A om een hulpbron te identificeren die de jongere zelf zou helpen in die ervaringen uit het verleden, zodat A zich goed kan voelen over zichzelf. Test de ecologie: is dit bevredigend? Zijn er bezwaren bij? Zo ja, bespreek de bezwaren en haal ze weg wanneer de ecologiecheck in orde is. Kalibreer het probleemoplossende effect van de hulpbron(nen).

Stap 5:  B ankert de hulpbron bij A

Stap 6:  A houd de hulpbron-anker vast

Stap 7:  B leidt A door het verleden naar de ervaring die het dichtst bij de geboorte ligt. Laat A gedissocieerd kijken naar een moment, tien minuten voor de ervaring plaatsvindt. Zeg tegen A bijvoorbeeld: ‘Kijk naar je jongere zelf in dat stilstaande beeld, voordat de jongere zelf de situatie gaat beleven. Geef op een liefdevolle manier je jongere zelf de hulpbron en alle info die nuttig is, zodat jouw jongere zelf dadelijk op vermogende manier door de gebeurtenis kan gaan. Kijk hoe je jongere zelf zich voelt nu hij/zij een hulpbron en informatie heeft gekregen van zijn/haar liefdevolle oudere zelf’.

Stap 8:  B geeft aan; ‘Laat de film lopen van je jongere zelf in die gebeurtenis. Kijk hoe je jongere zelf zich op een meer vermogende manier gedraagt en hoe de reacties van de andere betrokkenen daardoor veranderen. Als de gebeurtenis in de film ten einde loopt, kom je terug tot tien minuten voor de gebeurtenis.’

Stap 9:  A herleef de situatie als je jongere zelf (geassocieerd) ‘Stap in je jongere zelf, herleef de situatie geassocieerd, met de vermogende hulpbron ter beschikking.’

Stap 10: B geeft aan A; herleef alle drie tot vijf ervaringen (geassocieerd). Leid A op deze manier door alle drie tot vijf ervaringen die geïdentificeerd en benoemd zijn in stap 1, zodat hij/zij zich goed kan voelen over zichzelf in elke ervaring.

Let op: A kan geen andere mensen of externe gebeurtenissen in zijn/haar omgeving veranderen.

Stap 11: A kan nu het hulpbron-anker loslaten.

B breng A terug naar het hier en nu.

Stap 12: B stemt af op de toekomst en zegt tegen A; ‘Denk aan toekomstige situaties van het type X.’

Kalibreer, is het gevoel nu goed/neutraal tegenover de toekomstige situatie?

Kaber Groep is een NLP-opleidingsinstituut voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Ben je op zoek naar een manier om je sociale of communicatieve vaardigheden te verbeteren? Zoek je naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Kom dan naar Kaber! Op elke 1e woensdag van de maand is er een gratis NLP informatieavond! Kijk in onze Agenda voor het actuele aanbod. Mocht je vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.
Neuro Linguïstisch Programmeren Trainingen

NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Kennisbank

4-staps leerproces

Alfred Korzybski

Ankeren

Bert Hellinger

Carl Jung

Chaining Anker

Change Personal History

Chunking

Circle of Excellence

Circle of Influence

Collapse Anker

Congruentie

Delenwerk

Dieptestructuur

Disney Strategie

Doelen bereiken

Ecologie check

Emoties

Familieopstellingen

Fast Fobia Model

Feedback

Fobie

Frank Pucelik

Fritz Perls

Fysiologie

Gedachtelezen

George Miller

Gestalttherapie

Gestapeld Anker

Gregory Bateson

Grenzen

Herkaderen (reframing)

Hooggevoeligheid

Hulpbronnen

Hypnose

Hypnotische taalpatronen

Intonatiepatronen

Ivan Pavlov

John Grinder

Kalibreren

Kernkwadranten

Learning State

Lichaamshouding

Linguïstiek

Mapping Across

Matchen en mismatchen

MBTI

Meta (derde positie)

Metamodel

Metaforen

Metaprogramma’s

Milton Erickson

Milton Model

Mindfulness

Modaliteiten

Modelleren

Neuro linguïstisch programmeren

Neurologische niveaus

NLP Communicatiemodel

Noam Chomsky

Oogpatronen

Oorzaak – Gevolg

Oppervlaktestructuur

Outcome model

Overtuigingen

Pacing & leading (volgen en leiden)

Patronen doorbreken

Perifere visie

Piramide van Maslow

Predikaten

Rapport

Representatiesystemen

Richard Bandler

Robert Dilts

Sleight of Mouth

Smart Goals

Strategieën

Stretchen

Submodaliteiten

Swish patroon

Synesthesia

Systemisch Werk

Tad James

Tijdlijn

Time Line Therapy

TOTE model

Towards – Away from

Trauma verwerken

Triggers

VAKOG

Veranderen van overtuigingen

Verenigd veld

Virginia Satir

Visual Squash

Voice Dialogue

Vooronderstellingen van NLP

Waarden

Waarneemposities

Wereldmodel

Zintuiglijke scherpzinnigheid