Matchen en mismatchen

Matchen en mismatchen (matching en mismatching) zijn essentiële concepten binnen NLP die te maken hebben met hoe we onze communicatie en gedrag afstemmen of juist niet afstemmen op anderen. Matching is het proces van in harmonie zijn met de ander door elementen van taal, stemgebruik of lichaamstaal aan te passen aan die van de ander. Het opbouwen van rapport, wat cruciaal is voor effectieve communicatie, gebeurt vaak door matching.

Mismatching daarentegen betekent dat je je doelbewust onderscheidt van de ander. Dit kan gebeuren door niet af te stemmen op hun gedrag of door bewust de verschillen te benadrukken. Mismatching kan effectief zijn om de aandacht te trekken, nieuwe perspectieven te introduceren of een punt te benadrukken.

Matching en mismatching hebben ook een linguïstische component, waarbij matching betekent dat je het eens bent met iemand en mismatching duidt op ontkenning. Matching benadrukt overeenkomsten en begrip, terwijl mismatching gericht is op verschillen en ongelijkheid.

In effectieve communicatie is het belangrijk om de balans te vinden tussen matching en mismatching, afhankelijk van de situatie en het gewenste doel van de communicatie. Beide stijlen, matching en mismatching, kunnen krachtige communicatietechnieken zijn om effectieve communicatie en gedragsverandering te bevorderen.

Kaber Groep is een NLP-opleidingsinstituut voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Ben je op zoek naar een manier om je sociale of communicatieve vaardigheden te verbeteren? Zoek je naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Kom dan naar Kaber! Op elke 1e woensdag van de maand is er een gratis NLP informatieavond! Kijk in onze Agenda voor het actuele aanbod. Mocht je vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.
Neuro Linguïstisch Programmeren Trainingen

NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Kennisbank

4-staps leerproces

Alfred Korzybski

Ankeren

Bert Hellinger

Carl Jung

Chaining Anker

Change Personal History

Chunking

Circle of Excellence

Circle of Influence

Collapse Anker

Congruentie

Delenwerk

Dieptestructuur

Disney Strategie

Doelen bereiken

Ecologie check

Emoties

Familieopstellingen

Fast Fobia Model

Feedback

Fobie

Frank Pucelik

Fritz Perls

Fysiologie

Gedachtelezen

George Miller

Gestalttherapie

Gestapeld Anker

Gregory Bateson

Grenzen

Herkaderen (reframing)

Hooggevoeligheid

Hulpbronnen

Hypnose

Hypnotische taalpatronen

Intonatiepatronen

Ivan Pavlov

John Grinder

Kalibreren

Kernkwadranten

Learning State

Lichaamshouding

Linguïstiek

Mapping Across

Matchen en mismatchen

MBTI

Meta (derde positie)

Metamodel

Metaforen

Metaprogramma’s

Milton Erickson

Milton Model

Mindfulness

Modaliteiten

Modelleren

Neuro linguïstisch programmeren

Neurologische niveaus

NLP Communicatiemodel

Noam Chomsky

Oogpatronen

Oorzaak – Gevolg

Oppervlaktestructuur

Outcome model

Overtuigingen

Pacing & leading (volgen en leiden)

Patronen doorbreken

Perifere visie

Piramide van Maslow

Predikaten

Rapport

Representatiesystemen

Richard Bandler

Robert Dilts

Sleight of Mouth

Smart Goals

Strategieën

Stretchen

Submodaliteiten

Swish patroon

Synesthesia

Systemisch Werk

Tad James

Tijdlijn

Time Line Therapy

TOTE model

Towards – Away from

Trauma verwerken

Triggers

VAKOG

Veranderen van overtuigingen

Verenigd veld

Virginia Satir

Visual Squash

Voice Dialogue

Vooronderstellingen van NLP

Waarden

Waarneemposities

Wereldmodel

Zintuiglijke scherpzinnigheid