NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Labels – Tags

NLP

Brein

Spreken

Trainingen

  • Bericht: VAKOG

    VAKOG VAKOG is een acroniem dat wordt gebruikt in de context van NLP en verwijst naar verschillende zintuiglijke modaliteiten of representatiesystemen die mensen gebruiken om informatie waar ...