NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Labels – Tags

NLP

Brein

Spreken

Trainingen

  • Bericht: Smart Goals

    SMART Goals SMART-doelen zijn een hulpmiddel voor het stellen van doelen dat helpt om doelen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden te maken. De afkorting "SMART" staat ...