NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Labels – Tags

NLP

Brein

Spreken

Trainingen

  • Bericht: Representatiesystemen

    Representatiesystemen Onze zintuigen spelen een belangrijke rol in de communicatie. Communicatie start met zintuiglijk waarnemen. Je ziet iets, je hoort iets, je voelt iets, je ruikt of ...