NLP Training Neuro Linguistic Programming Opleidingen Kabergroep

Labels – Tags

NLP

Brein

Spreken

Trainingen

  • Bericht: Predikaten

    Predikaten Woorden die we kunnen koppelen aan representatiesystemen noemen we predicaten. Als representatiesystemen kennen we visueel (zien), auditief tonaal (horen), kinesthetisch (voelen), gustatorisch (proeven), olfactorisch (ruiken) en ...