NLP Communicatiemodel en de 5 G’s

NLP trainingen en opleidingen - Neuro Linguïstisch Programmeren. sociale communicatieve vaardigheden verbeteren persoonlijke ontwikkeling.

NLP Communicatiemodel 

Dit is een model dat de weg uitlegt van input (stimulus van buiten) naar output (gedrag).

We nemen de buitenwereld waar via onze zintuigen. Via een uitgebreid intern proces worden de zintuiglijke waarnemingen omgezet in extern gedrag.
Per seconde komen er zo’n 4,6 miljoen eenheden aan informatieprikkels op ons af. Als we deze chaos aan informatie bewust zouden moeten waarnemen, zijn we direct overweldigd. Daarom filteren we deze informatie door onbewust dingen:

 • Weg te laten
 • Te vervormen
 • Te generaliseren

Op basis van onze waarneming en de filtering van de informatie vormen we een interne voorstelling, ook wel gedachtepatroon genoemd. Deze interne voorstelling is opgebouwd uit:

 • Beelden
 • Geluiden
 • Gevoelens
 • Interne dialoog
 • Geur
 • Smaak

De interne voorstelling en de fysiologie (houding) hebben een belangrijke wisselwerking met elkaar. Hieruit ontstaat de stemming en dit stuurt uiteindelijk het gedrag. Voordat de interne voorstelling tot stand komt wordt de informatie vanuit de buitenwereld gefilterd. Op onbewust niveau wordt er als een ware een keuze gemaakt welke prikkels doordringen tot de interne voorstelling en welke niet. We filteren de informatie op basis van:

 • Begrip van tijd/materie/ruimte en energie
 • Taalvermogen
 • Herinneringen
 • Beslissingen die we eerder hebben genomen
 • Metaprogramma’s (‘stijlen van waarnemen’: één van de meest onbewuste filters. Metaprogramma’s worden ook wel ‘sorteerstijlen’ genoemd omdat ze ervoor zorgen hoe we informatie sorteren. Vanuit het onderzoek van George Miller weten we dat we in staat zijn per seconde tussen de 5 en 9 eenheden aan informatie bewust te verwerken. De metaprogramma’s zijn als het ware de ‘software’ die ervoor zorgt aan welke eenheden aandacht wordt besteed.)
 • Waarden en overtuigingen
 • Attitudes

Dit model toont aan dat ieder mens een unieke waarneming van de wereld heeft.  De werkelijkheid bestaat uit veel meer informatie dan wij bewust waarnemen. Alfred Korzybski de kaart is niet het gebied. We nemen slechts de kaart waar, het gebied is veel groter.

De 5 G’s

De Amerikaanse psycholoog Albert Ellis is de grondlegger van de Rationeel Emotieve Therapie (RET). De RET gaat er van uit dat het niet situaties zijn die mensen nare gevoelens bezorgen, maar dat de wijze waarop we denken daaraan ten grondslag ligt. In de laatste periode van zijn leven heeft Albert Ellis, de naam van RET veranderd in REBT. De nieuwe afkorting staat voor “Rational Emotive Behavioral Therapy”. De reden voor de naamswijziging is dat Ellis tot uitdrukking heeft willen laten komen, dat het bij RET niet alleen gaat om een cognitieve (=kennis) therapie, maar dat het gedrag in de therapie moet “volgen”.

Ellis was vernieuwend in het ontwikkelen van een zelfhulp methodologie. Het schema van de 5 G’s is hieruit ontstaan.

 • Gebeurtenis
 • Gedachten
 • Gevoel
 • Gedrag
 • Gevolg

Gebeurtenissen en de interpretaties hiervan leiden tot bepaalde gevoelens, die op hun beurt weer de gedragingen van iemand bepalen. En dat heeft dan weer gevolgen voor de situatie waarin iemand zich op dat moment bevindt.

De REBT helpt ons inzicht te krijgen in de relatie tussen gedachten en gevoelens en de gevolgen daarvan. Andere keuzes en interpretaties van situaties leiden tot andere gedragingen en ervaringen.

NLP Communicatiemodel en de 5 G’s

We zien dus bij beide modellen dat het in eerste instantie gaat over een vaststaande gebeurtenis. Daar kunnen we niets aan veranderen. Wél de manier waarop we er mee omgaan. We kunnen onze gedachten sturen. Het zijn twee modellen die hetzelfde resultaat willen bereiken en ook parallellen vertonen.

RET praat over gedachten, gevoel en gedrag (gevolg) t.a.v. een gebeurtenis. Door dit te analyseren kun je de cirkel doorbreken. Dit heeft tot gevolg dat je de gebeurtenis anders ervaart/interpreteert zodat je in de toekomst een ander, meer functioneel gedrag zult vertonen.

Het NLP-communicatiemodel laat zien dat we een interne voorstelling maken die gestuurd wordt door gedachten, waardoor er een bepaalde fysiologie en stemming ontstaat. Dit leidt uiteindelijk tot een bepaald gedrag, wat weer een gevolg heeft. Je kunt leren hoe je deze informatie in je gedachten filtert en of dit effectief is. Verandering hierin kan in de toekomst leiden tot functioneler gedrag.

Het NLP-communicatiemodel is een uitgebreid model waar je heel veel uit kan halen en waarin je jouw binnenwereld kan ontdekken en die van de ander!

Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Of zoek jij naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Vraag nu ons gratis Ebook aan vol NLP tips en oefeningen of schrijf je in voor een van onze cursussen.

Bericht delen!

Kaber Groep is een NLP-opleidingsinstituut voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Ben je op zoek naar een manier om je sociale of communicatieve vaardigheden te verbeteren? Zoek je naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Kom dan naar Kaber! Op elke 1e woensdag van de maand is er een gratis NLP informatieavond! Kijk in onze Agenda voor het actuele aanbod. Mocht je vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.
Neuro Linguïstisch Programmeren Trainingen