Allergieën en NLP: Een alternatieve benadering voor effectieve behandeling

NLP trainingen en opleidingen - Neuro Linguïstisch Programmeren. sociale communicatieve vaardigheden verbeteren persoonlijke ontwikkeling.

Ongeveer 25 % van de Nederlandse bevolking heeft last van een allergie. Een allergie is een abnormale reactie van het immuunsysteem op stoffen die normaal gesproken onschadelijk zijn voor de meeste mensen. Deze stoffen, die allergenen worden genoemd, kunnen variëren en omvatten bijvoorbeeld pollen, huisstofmijt, schimmelsporen, huidschilfers van dieren, bepaalde voedingsmiddelen, insecten gif of bepaalde medicijnen. 

Wanneer iemand allergisch is voor een bepaalde stof, reageert het immuunsysteem overdreven op deze stof alsof het een schadelijke indringer is. Dit kan leiden tot verschillende symptomen, variërend van milde irritaties zoals niezen, jeukende ogen of huiduitslag, tot ernstigere reacties zoals ademhalingsproblemen of anafylaxie, een levensbedreigende allergische reactie. 

Allergieën kunnen zich op elke leeftijd ontwikkelen en hebben vaak een genetische component, wat betekent dat ze in sommige families vaker voorkomen dan in andere. Het diagnosticeren van allergieën kan betrekking hebben op het uitvoeren van allergietests, zoals huidpriktests of bloedonderzoek, om de specifieke allergenen te identificeren die de reacties veroorzaken. De behandeling van allergieën omvat vaak het vermijden van de allergenen, het gebruik van medicijnen om symptomen te verlichten, en in sommige gevallen immunotherapie (allergie-injecties) om de reactie van het immuunsysteem te verminderen. 

De stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken, noemen we allergenen. Bekende allergenen zijn bijvoorbeeld gras- en boompollen (hooikoorts), huisstofmijten, huisdieren en voedsel. De meeste allergenen bestaan uit eiwitten die gewoon in de natuur voorkomen. 

Nadat deze stoffen het lichaam zijn binnengekomen (via de neus, de mond en/of de huid) kunnen ze, bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, allergische klachten veroorzaken. Afhankelijk van de manier waarop men er mee in aanraking komt, kunnen allergenen onderverdeeld worden in zes categorieën: 

 • Inhalatieallergenen (bijv. graspollen, onkruidpollen of huisstofmijten), 
 • Voedingsmiddelen (bijv. koemelk, kippenei of pinda’s) 
 • Insecten gif (bijv. wespen- en bijensteken) 
 • Geneesmiddelen (bijv. antibiotica) 
 • Contactallergenen (bijv. nikkel in horlogebandjes en oorbellen) 
 • Beroepsallergenen (bijv. kappers en bakkers) 

Heb jij een allergie? 

Mensen met een allergie reageren vaak ook extra sterk op niet-allergene prikkels, het neusslijmvlies raakt namelijk eerder geïrriteerd dan bij mensen die niet allergisch zijn. Zij hebben vaak ook last van: 

 • tabaksrook, parfum, bakluchten 
 • toevoegingen aan voedingsmiddelen 
 • mist, koude lucht 

Oorzaken 

Er zijn verschillende factoren van invloed op het ontwikkelen van een allergie. Van een aantal factoren zoals erfelijkheid, hygiëne en leefstijl is bekend dat ze in meer of mindere mate effect hebben op het ontstaan van een allergie. Toch is er vooral nog heel veel niet bekend over dit onderwerp. 

Behandeling allergie 

In de reguliere geneeskunde heeft men een aantal behandelmethodieken en gaat men alleen uit van de lichamelijke oorzaak van de allergie. Men kan kiezen voor: 

 • Vermijding van het allergeen 
 • Medicatie: antihistaminica en corticosteroïden (tabletten, neussprays en oogdruppels) 
 • Desensibilisatie: immunotherapie. Als het allergeen gedurende langere tijd wordt toegediend, kan het immuunsysteem gewend raken aan deze stof totdat men er niet meer op reageert (tabletten, druppels onder de tong en injecties). 

Tegenwoordig zijn er ook andere alternatieven om (enkelvoudige) allergieën te behandelen.  

NLP Protocol bij allergie 

In de jaren tachtig ontmoette Robert Dilts een aantal virologen en immunologen o.a. Dr Michael Levi samen. In zijn visie, is een allergie een “fobie van het immuunsysteem. Dilts ontwikkelde toen het allergie-format.  Na verloop van tijd bleek dat de benadering van Robert Dilts erg effectief was. Er werden duizenden positieve recensies en een aantal wetenschappelijke dubbelblinde studies met positieve resultaten gerapporteerd. Ook in de behandeling van voedselallergieën is de NLP techniek effectief. 

Kom in contact met de wijsheid van je lichaam. 

Als een allergie ontstaan is na de geboorte, als reactie van het lichaam op een onderliggend patroon, dan moet het ook te veranderen zijn.
Het is net als met een nare emotie die in verband wordt gebracht met een bepaalde situatie. De betekenisverlening aan een situatie bepaalt het gevoel. Dat gevoel is los te koppelen en te neutraliseren. Met verschillende NLP technieken is gedrag te veranderen. Allergie als gedrag dus ook. 

Kunnen gesprekken allergische klachten verhelpen? Kan een lichamelijke aandoening met een psychologische methode worden opgelost?
Dit is des te belangrijker, als we bedenken dat de reguliere geneeskunde meestal niet in staat is om allergische klachten te genezen. Antihistamine en cortisone medicatie onderdrukken slechts de symptomen, vaak met vervelende bijwerkingen en hoge kosten. 

Een epidemie 

In de westerse wereld nemen allergische klachten de laatste jaren toe. Momenteel lijdt meer dan 30% van de Nederlanders aan de één of andere vorm van allergie en zijn allergische klachten oorzaak nummer één van schoolverzuim. Allergie is een soort hypergevoeligheid. Het is een abnormale reactie van het immuunsysteem, je zou ook kunnen zeggen een problematisch gedrag van het afweersysteem, van het immuunsysteem, waarbij het lichaam omgevingsstoffen (allergenen) aanvalt die niet schadelijk zijn. Bepaalde witte bloedcellen (mastcellen en basofiele cellen) worden door een antilichaam (immunoglobine E) geactiveerd. Zo ontstaat een ontsteking die zich uit in één of meerdere klachten, bijvoorbeeld ademhalingsmoeilijkheden, diaree, overgeven, zwellingen van de huid of van de mond, keel en lippen. Daarnaast kan het ook aanleiding geven tot anafylactische schok, een reactie van het lichaam waarbij het hart niet langer in slaagt om de bloeddruk op peil te houden met als gevolg verlies van bewustzijn en hartstilstand. 

Mensen kunnen allergisch reageren op dieren, insecten, voedsel en andere stoffen zoals bijvoorbeeld latex. De voedselsoorten die de meerderheid van de allergische reacties voor hun rekening nemen zijn melk, ei, noten, vis, schaaldieren, soja, gluten en pinda’s. Overigens, de eetcultuur bepaalt welke allergieën er in een land heersen. Bij ons in Nederland bijvoorbeeld, zijn veel mensen allergisch voor koemelk, terwijl in Japan meer mensen allergisch zijn voor vis. Iets soortgelijks geldt voor omgevingen: ruim een kwart van het personeel dat werkt in bakkerijen of de meel verwerkende industrie bijvoorbeeld, raakt overgevoelig voor meelstof. Dit soort omgevingsverschillen zijn een aanwijzing dat leereffecten een rol spelen bij ontstaan van allergieën. 

Waarom nemen allergieën nu ineens zo sterk toe? 

Hoewel het moeilijk met zekerheid te zeggen is, zijn er enkele plausibele verklaringen voor de sterke toename van allergieën in afgelopen jaren. De hygiëne in onze moderne samenleving lijkt een rol te spelen. Doordat het immuunsysteem bij het opgroeien aan allerlei stoffen wordt blootgesteld, wordt het geactiveerd en ‘oefent’ het als het ware. Die prikkeling van de weerstand vindt tegenwoordig minder plaats dan vroeger. We leven in een schonere omgeving. Het lijkt er op, dat hoe ‘hygiënischer’ kinderen worden grootgebracht, hoe groter de kans is dat ze later een allergie ontwikkelen. Een goed voorbeeld zijn kinderen die op de boerderij opgroeien: bij die mensen zien we op latere leeftijd weinig allergieën. Ook luchtverontreiniging wordt genoemd als één van de oorzaken. Vervuilde lucht irriteert de luchtwegen, waardoor allergische reacties eerder kunnen optreden. De pollen die in vervuilde lucht zweven, hechten zich aan roet of stofdeeltjes, daardoor worden het sterkere allergenen. Waar je leeft en in welke omstandigheden, zegt ook veel over je kansen om allergieën te ontwikkelen. Een vrij vochtig, warm huis is bijvoorbeeld aangenaam klimaat voor de huisstofmijt. 

Erfelijkheid 

Er is een duidelijke erfelijke aanleg bij allergie. Tot zo’n 30% van de kans op het krijgen van een allergie is genetisch bepaald, de rest wordt veroorzaakt door externe factoren. De meeste allergieën ontwikkelen zich tussen het 15e en het 25e jaar. Hoe jonger men allergische klachten ontwikkelt, hoe groter de kans dat daar later nog andere allergieën bij komen. Daar staat tegenover, dat sommige mensen over een allergie ‘heen groeien’. Bij veel mensen verminderen allergieën na het 40e jaar. Aan de andere kant lijkt het er steeds meer op, dat allergische klachten zich bij een groeiend aantal mensen juist pas op latere leeftijd openbaren. 

Psychologische behandeling 

Als er dus een psychologische behandelmethode voor allergieën is, die genezing biedt zonder medicijnen en zonder bijwerkingen, dan is het dus van het grootste belang voor de gezondheidszorg dat die methode goed wordt onderbouwd en algemeen wordt toegepast. Binnen NLP is zo’n methode ontwikkeld. NLP is de wisselwerking tussen drie elementen: 

 1. Een methode om de innerlijke beleving van mensen te onderzoeken. 
 2. Een methode om belangrijke menselijke vaardigheden overdraagbaar te maken. 
 3. Een communicatietechniek; een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en menselijke communicatie te verhelderen en te versterken. 

Allergische klachten kunnen aangeleerd worden 

De hersenen communiceren direct met het immuunsysteem, zowel via hormonen als via zenuwbanen. Een opvallend voorbeeld is, dat wanneer mensen met een bepaalde vorm van artritis een herseninfarct krijgen, de gewrichtsontstekingen in één helft van het lichaam verdwijnen. Deze communicatie tussen de hersenen en het afweersysteem verklaart waarschijnlijk ook waarom mensen beter genezen wanneer zij vanuit hun ziekenhuisbed door het raam uitkijken op de natuur in plaats van op een kale muur. Ook is vastgesteld dat iemands emotionele toestand invloed heeft op het functioneren van zijn immuunsysteem. Misschien kent u zelf ook wel voorbeelden van mensen bij wie een stevige verkoudheid tijdelijk verdween toen zij zich helemaal moesten richten op een belangrijke taak. Door een andere psychologische toestand kan het immuunsysteem tijdelijk actiever worden. Zodra de klus geklaard was, kwam de verkoudheid terug. Onderzoek heeft ook aangetoond dat het mogelijk is om een allergie te ‘conditioneren’. In één onderzoek werden ratten met een stof behandeld die een allergische reactie opwekte. Tegelijkertijd werden ze aan een geurstof blootgesteld. Na verloop van tijd was de geurstof alleen voldoende om een volledige allergische reactie op te wekken. Deze conditionering vind plaats via de hersenen, het is een leereffect, en is ook bij mensen gedemonstreerd. 

Stress 

Stress heeft invloed op het afweersysteem. Kortdurende hevige stress, zoals die bijvoorbeeld optreedt bij een eerste parachutesprong, geeft een krachtige positieve immuunreactie. Maar chronische, langdurige stress verzwakt het immuunsysteem. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat chronische stress het genezen van wonden vertraagt, virusinfecties verergert en de productie van afweercellen bij vaccinatie vermindert. Wat wij uit de praktijk van allergische klachten weten, is dat ze vaak ontstaan in perioden van stress, en dat ze door stress verergerd kunnen worden. De hersenen en de emoties zijn betrokken bij het ontstaan van allergische klachten en bij het erger en minder worden van allergische klachten. Eigenlijk is er dus niets vreemds aan dat allergieën ook behandeld kunnen worden met psychologische methoden zoals NLP, waarmee immers gedachten en emoties diepgaand worden beïnvloed. Overigens hebben ook ziekten zoals reuma, multipele sclerose en fibromyalgie te maken met een verminderde immuunfunctie, en zijn ook die in principe beïnvloedbaar met psychologische interventies. Hoewel dit uitgangspunt nog niet algemeen geaccepteerd is, is de wetenschappelijke onderbouwing hiervoor inmiddels aanwezig. 

Een vergissing van het immuunsysteem 

NLP ziet een allergische reactie als een ‘vergissing’ van het immuunsysteem. Het immuunsysteem ‘ziet’ een stof die in principe onschuldig is maar ‘denkt’ dat die stof gevaarlijk is. Daarom worden er witte bloedcellen geactiveerd, deels aangestuurd vanuit de hersenen, en ontslaat er een ontstekingsreactie: iemand krijgt allergische klachten. Het immuunsysteem vergist zich. Het ziet bijvoorbeeld kattenharen als gevaarlijk, terwijl ze in wezen ongevaarlijk zijn. Deze reactie is te vergelijken met een fobie. Allergieën worden binnen NLP ook wel ‘fobieën van het immuunsysteem’ genoemd. Ook bij een fobie is er sprake van een ‘vergissing’: de hersenen reageren met angst op situaties zoals kleine ruimtes of grote groepen mensen die in principe niet gevaarlijk zijn. 

Diepere oorzaken

De overeenkomst tussen allergieën en fobieën kan nog verder worden doorgetrokken. In beide gevallen is er een oorzaak waardoor en dikwijls ook een reden waarom deze vergissing wordt gemaakt. Onderbewust is er een associatie gelegd tussen een onschuldige prikkel en gevaar. Wanneer iemand die prikkel weer tegenkomt, gooit de lichaam alles in de strijd. Tegelijkertijd kunnen er zowel bij een fobie als bij een allergie ook psychologische redenen zijn om de klachten onbewust vast te houden. Een praktijkvoorbeeld is de onderwijzeres die wordt aangeklaagd door ouders van leerlingen en die zich door haar collega’s volledig in de steek gelaten voelt. Dit is echter niet bespreekbaar, omdat de collega’s zich achter hun formele verantwoordelijkheden verschuilen. Vervolgens ontwikkelt deze lerares een reisfobie. Zowel in de trein als in auto’s wordt zij zo angstig, dat zij niet meer in staat is om naar haar werk te reizen. De fobie is in dit voorbeeld een probleem, maar onbewust ook een oplossing. Doordat zij niet meer kan reizen, hoeft zij ook de collega’s niet meer onder ogen te komen. Een ander praktijkvoorbeeld is een jong meisje met een kattenallergie. Zij heeft op straat een lief klein poesje gevonden en dat heeft ze mee naar huis genomen. Haar moeder heeft duidelijk gezegd dat zij het poesje naar het asiel zullen brengen, moeder wil absoluut geen poes hebben. Maar moeder zet dat nog niet door, het meisje heeft haar poesje na weken nog steeds. Zij hecht zich steeds meer aan het poesje en de dreiging dat moeder het naar het asiel zal brengen wordt steeds groter. Uiteindelijk lost zij dit op door allergisch te worden voor katten. Nu moeten zij het poesje wel wegbrengen. Zij heeft een conflict met moeder onbewust opgelost via een allergie. Het poesje wordt niet weggebracht omdat moeder zo hardvochtig is, het wordt weggebracht omdat het meisje nu ‘een allergie heeft’. 

De behandeling van allergie door de NLP houdt rekening met beide kanten van de zaak – enerzijds de vergissing (het leereffect), anderzijds de dieper oorzaken. In sommige gevallen is het mogelijk met een eenvoudige techniek aan de hersenen duidelijk te maken dat er sprake is van een vergissing, en verdwijnt de allergie al na één NLP-interventie. In andere gevallen is het nodig om te onderzoeken hoe de allergie is ontstaan en onderliggende conflicten en problemen te behandelen. 

Moet je er in geloven? Je hoeft het niet te geloven, en soms helpt het je er in te geloven.
Wil jij ook van je allergie af?  

Bericht delen!

Kaber Groep is een NLP-opleidingsinstituut voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Wil je leren om doelen te stellen, of deze te bereiken? Ben je op zoek naar een manier om je sociale of communicatieve vaardigheden te verbeteren? Zoek je naar tools om gelukkiger en zelfverzekerder te worden? Kom dan naar Kaber! Op elke 1e woensdag van de maand is er een gratis NLP informatieavond! Kijk in onze Agenda voor het actuele aanbod. Mocht je vragen hebben neem dan gerust Contact met ons op.
Neuro Linguïstisch Programmeren Trainingen